Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KOMISIJOS KOVAI SU KORUPCIJA KOORDINUOTI SUDARYMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1188

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 46 punktą, siekdama tobulinti ir geriau koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisiją kovai su korupcija koordinuoti (toliau – Komisija):

Ministras Pirmininkas (Komisijos pirmininkas);

teisingumo ministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

vidaus reikalų ministras;

finansų ministras;

ūkio ministras;

aplinkos ministras;

sveikatos apsaugos ministras;

švietimo ir mokslo ministras;

socialinės apsaugos ir darbo ministras;

Vyriausybės kancleris;

Ministro Pirmininko patarėjas;

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius;

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas;

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

viešosios įstaigos „Transparency international“ Lietuvos skyriaus atstovas.

2. Skirti šiuos pakaitinius Komisijos narius:

teisingumo viceministras;

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas;

vidaus reikalų viceministras;

finansų viceministras;

ūkio viceministras;

aplinkos viceministras;

sveikatos apsaugos viceministras;

švietimo ir mokslo viceministras;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras;

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas;

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas;

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovas;

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

viešosios įstaigos „Transparency international“ Lietuvos skyriaus atstovas.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybai deleguoti į Komisiją savo atstovus.

4. Nustatyti Komisijos užduotis:

4.1. koordinuoti valstybės institucijų veiklą kovos su korupcija srityje ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo bei kitų veiksmų, siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijos prevenciją ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimą;

4.2. svarstyti kovos su korupcija klausimus ir teikti Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo;

4.3. vertinti ir analizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos rezultatus korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, teikti joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

4.4. inicijuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano rengimą, prireikus – pakeitimus, stebėti ir kontroliuoti šios programos tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą.

5. Nustatyti, kad:

5.1. personalinę Komisijos sudėtį (narius ir pakaitinius narius) tvirtina Ministras Pirmininkas;

5.2. Komisija prireikus gali pasitelkti ekspertų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų organizacijų atstovų;

5.3. Komisijos veiklą ūkiškai ir techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

6. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 179 „Dėl Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Elvinas Jankevičius