NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL paraiškos išduoti LEIDIMĄ VERSTIS VEIKLA SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS IR

PARAIŠKŲ PATIKSLINTI LEIDIMĄ VERSTIS VEIKLA SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS

FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. T1-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 213 straipsnio 2 dalimi ir Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5.1 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Paraiškos išduoti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, formą.

2. Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiamas veiklos vietos adresas, formą.

3. Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiama veiklos rūšis, formą.

4. Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiamas medžiagos, įrašytos į IV sąrašą, su kuria bus vykdoma veikla, pavadinimas, formą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                               Inga Juozapavičienė