Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI TARPINĮ SUSITARIMĄ DĖL EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR CENTRINĖS AFRIKOS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO SUDARYMO

 

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1K-754

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti atitinkamai Jaundėje 2009 m. sausio 15 d. ir Briuselyje 2009 m. sausio 22 d. pasirašytą Tarpinį susitarimą dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo.

 

2 straipsnis.

Šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui pristatys užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, o jam negalint dalyvauti – užsienio reikalų viceministras Raimundas Karoblis.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė