KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-589 „DĖL BRIGADINIO DARBO METODO TAIKYMO SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. V-469

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-589 „Dėl brigadinio darbo metodo taikymo sporto mokymo įstaigoje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Edis Urbanavičius