Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARNYBĄ PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

 

2024 m. balandžio 10 d. Nr. 254

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ITT) (juridinio asmens kodas 191823126) būtų reorganizuota skaidymo būdu išdalijant jos teises ir pareigas Lietuvos kariuomenei (juridinio asmens kodas 188732677), Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) (juridinio asmens kodas 191630942) ir Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui (toliau – KVTC) (juridinio asmens kodas 121738687).

2. Nustatyti:

2.1. reorganizavimo tikslas – sustiprinti Lietuvos kariuomenės kibernetinės gynybos pajėgumą ir optimizuoti krašto apsaugos sistemos institucijų veiklą;

2.2. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – ITT;

2.3. reorganizuojant dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos kariuomenė, NKSC, KVTC;

2.4. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos kariuomenė, NKSC, KVTC;

2.5. papildomos funkcijos, kurias atliks po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos:

2.5.1. Lietuvos kariuomenė – valdys karinius radijo dažnius, vykdys Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ryšių ir informacinių sistemų plėtrą ir priežiūrą Lietuvos Respublikoje ir kontroliuos jų saugumą, vykdys Lietuvos kariuomenės ryšių ir informacinių sistemų, kurių valdytoja ir (arba) pagrindinė tvarkytoja yra Lietuvos kariuomenė, plėtrą ir priežiūrą;

2.5.2. NKSC – atliks Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos ir institucijos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose, apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijas;

2.5.3. KVTC – vykdys Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo pagrindinio tvarkytojo funkcijas, bus atsakingas už „Galileo“ programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybės institucijoms ir įstaigoms teikimą, vykdys krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų, išskyrus ryšių ir informacinių sistemas, kurių valdytoja ir (arba) pagrindinė tvarkytoja yra Lietuvos kariuomenė, plėtrą ir priežiūrą;

2.6. po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų – Lietuvos kariuomenės, NKSC, KVTC – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                            Laurynas Kasčiūnas