Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. 1K-173

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 115 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 4 ir 7 dalimis, atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą, Lietuvos Respublikos Seimo pritarimu,

a t l e i d ž i u 2015 m. sausio 5 d. Alę BUKAVINIENĘ iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų, paskyrus ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė