Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 17 d. Nr. 952
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“:

1.1. Nurodytu nutarimu patvirtintą priedą „Gyvenimo lygio vietos koeficientai“ papildyti pastraipa:

„Pietų Afrikos Respublika, Pretorija                                     1                                 0,2“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintą priedą „Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai“ papildyti pastraipa:

„Pietų Afrikos Respublika, Pretorija                                     1,2“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. lapkričio 5 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius