LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 16 d.Nr. V-2862

Vilnius

 

P a k e i č i u Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamo žmogaus imunodeficito viruso sukeltos ligos (toliau – ŽIV liga) diagnozavimo, gydymo, šia liga sergančių pacientų priežiūros tvarką bei pranešimų ir ataskaitų apie nustatytą šios ligos diagnozę ir skirtą gydymą teikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) tvarką.“.

2. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Gydytojas, pacientui diagnozavęs bent vieną tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą AIDS indikacinę ligą pagal Europos AIDS atvejo apibrėžimą, užpildo Pranešimą apie nustatytą įgyto imuniteto nepakankamumo (AIDS) diagnozę (tvarkos aprašo 7 priedas) ir laikydamasis konfidencialumo per 7 dienas nuo užpildymo dienos jį pateikia NVSC.“.

3. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Gydytojas, paskyręs pacientui ART, užpildo Pranešimą apie pradėtą antiretrovirusinę terapiją (ART) (tvarkos aprašo 8 priedas) ir laikydamasis konfidencialumo per 7 dienas nuo užpildymo dienos jį pateikia NVSC.“.

4. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia NVSC Ataskaitą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per praėjusius metus antiretrovirusiniais vaistais gydytus pacientus (tvarkos aprašo 9 priedas).“.

5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia NVSC Ataskaitą apie ŽIV užsikrėtusias nėščiąsias ir jų naujagimius, kuriems per praėjusius metus buvo vykdyta perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktika (tvarkos aprašo 10 priedas).“.

6. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. NVSC nuasmenintus tvarkos aprašo 27–30 punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktus praėjusių kalendorinių metų statistinius duomenis pateikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kovo 31 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras analizuoja tvarkos aprašo 27–30 punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktus duomenis ir jų metinę analizę iki einamųjų metų gegužės 31 d. teikia institucijoms, pateikusioms Ataskaitas apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per metus antiretrovirusiniais vaistais gydytus pacientus, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. Informacija apie Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje kaupiamus duomenis teikiama vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2390 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo, Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.“

7. Pakeičiu 7 priedo adresatą ir jį išdėstau taip:

„Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

8. Pakeičiu 8 priedo adresatą ir jį išdėstau taip:

„Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

9. Pakeičiu 9 priedo adresatą ir jį išdėstau taip:

„Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

10. Pakeičiu 10 priedo adresatą ir jį išdėstau taip:

„Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Arūnas Dulkys