VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 2-102 „DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROJE KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. 2-177

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros  direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 2-102 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų egzaminavimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė                                                                                         Goda Bražytė-Balčiūnė