LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20182019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-790

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

 

t v i r t i n u 20182019 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-790

 

2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2019 m. vasario 25 d. – 2019 m. balandžio 19 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. balandžio 2 d. – 2019 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

2019 m. sausio 30 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 25, 26 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 26 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 6 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 gegužės 15 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 20 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 22 d. (T)

9 val.

14. Chemija

Valstybinis

2019 m. gegužės 28 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

17. Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 6 d. (K) **

9 val.

19. Fizika

Valstybinis

2019 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 12 d. (T)

9 val.

21. Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

22. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

23. Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

 

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

24. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

 

9 val.

 

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.**

 

13 val.

 

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

27. Biologija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

28. Geografija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

13 val.

 

30. Matematika

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.

 

9 val.

 

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.**

 

13 val.

 

32. Istorija

 

Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

 

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

 

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

9 val.

 

35. Informacinės technologijos

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

36. Fizika

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

37. Chemija

 

Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

 

9 val.

 

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 3 d.

 

13 val.

 

39. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 4 d.

 

9 val.

 

40. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 11 d.

 

9 val.

 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________