PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-94 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T1-141

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ nustatytų paslaugų ir jų kainų sąrašą, papildant jį 22 eilute (Eil. Nr. 22), ir ją išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė (kiekis), matas

Paslaugos kaina (Eur), procentai

Pastabos

22.

Mini golfo inventoriaus nuoma (mini golfo lazdos, kamuoliukai)

1 val.

Iki 2 val.

Nuo 2 val. iki 24 val. (para)

1 Eur/lazda

2 Eur/lazda

3 Eur/lazda

 

 

Kartu su lazdomis asmuo gauna žaidimui reikalingas priemones - kamuoliukus ir rašymo priemones

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis