KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-201 „DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKAMS SKYRIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-683

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-201 „Dėl valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir išdėstau 1 punktą taip:

1.  S u d a r a u  šią Valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupę:

Vytautas Vainys – Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės vadovas;

Kornelija Tiesnesytė – Departamento vyresnioji patarėja, darbo grupės vadovo pavaduotoja;

Gintarė Papartė – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė, darbo grupės sekretorė;

Einius Petkus – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinio sporto direkcijos direktorius;

Aivaras Salamakinas – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjas;

Vidas Stankevičius – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjas;

Sigitas Stasiulis – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas;

Edmundas Švedas – Lietuvos sporto medicinos centro vyriausiasis gydytojas;

Linas Tubelis – Departamento Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius;

Agnė Vanagienė – Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinė sekretorė.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Edis Urbanavičius