VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ 2014 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 19 d. Nr. B1-342

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų 2014 metams įkainių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.    T v i r t i n u pridedamus Laboratorinių tyrimų įkainius.

2.    N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms taikyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus Laboratorinių tyrimų įkainius.

3.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Darius Remeika

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-342

 

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

1 lentelė

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus

savikontrolės tikslais

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI (1 mėginys)

 

 

1.    

Arklių kontaginio metrito tyrimas

9,00

V

2.    

Bruceliozės tyrimas

20,00

V

3.    

Juodligės tyrimas (mikroskopinis metodas)

6,00

V

4.    

Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae)

3,00

V

5.    

Kiaulių raudonligės tyrimas

7,50

K, L, P, Š, TL, V

6.    

Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai (mikroskopinis metodas))

3,50

V

7.    

Tuberkuliozės tyrimas

20,00

V

Sukėlėjų aptikimas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje (1 mėginys)

 

 

8.    

Edvardsielių (Edvardsiella spp.) aptikimas

5,00

Š, V

9.    

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

6,00

L, Š

10.  

Hemofilų (Haemophilus spp.)/ aktinobacilų (Actinobacillus spp.) aptikimas

7,00

K, P, Š, TL, V

11.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

8,50

K, L, P, Š, TL, V

12.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

5,50

K, L, P, Š, TL, V

13.  

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

13,00

K, L, P, Š, TL, V

14.  

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

8,00

K, V

15.  

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

16.  

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

17.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

7,00

K, L, P, Š, TL, V

18.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

19.  

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

20.  

Vibrio spp. aptikimas

5,00

L, V

21.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)) aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

Sukėlėjų aptikimas patologinėje medžiagoje

(2 ir daugiau mėginių iš vieno gyvūno)

 

 

22.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

18,00

K, L, P, Š, TL, V

23.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

14,00

K, L, P, Š, TL, V

24.  

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

25.  

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

11,00

K, L, P, Š, TL, V

26.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

16,00

K, L, P, Š, TL, V

27.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

12,50

K, L, P, Š, TL, V

28.  

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

29.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

21,00

K, P, Š, TL, V

MASTITINIO PIENO TYRIMAS

 

 

30.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

3,00

L, P, Š, TL, V

31.  

Mastito sukėlėjų aptikimas

4,50

K, L, P, Š, TL, V

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS

 

 

32.  

Diskų difuzijos metodas (5–6 diskai)

4,50

K, L, P, Š, TL, V

33.  

Diskų difuzijos metodas (10–12 diskų)

5,00

K, L, P, Š, TL, V

34.  

Aerobinių bakterijų minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

23,50

V

35.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

20,00

V

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

36.  

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

17,00

V

37.  

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas

26,50

V

TEPINĖLIŲ TYRIMAI

 

 

38.  

Akių tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, mieliagrybiai, jautrumo nustatymas)

10,00

K, L, P, Š, TL, V

39.  

Ausies landos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., mieliagrybiai, jautrumo nustatymas)

7,00

K, L, P, Š, TL, V

40.  

Gerklės tyrimas

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., mieliagrybiai, jautrumo nustatymas)

11,00

K, L, P, Š, TL, V

41.  

Kraujo tyrimas

8,00

V

42.  

Lytinių organų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp., jautrumo nustatymas)

13,00

K, L, P, Š, TL, V

43.  

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp.)

8,00

P, Š, TL, V

44.  

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp. ir Trichomonas spp.)

9,00

P, Š, V

45.  

Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., jautrumo nustatymas)

10,00

K, L, P, Š, TL, V

46.  

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas)

9,00

K, L, P, Š, TL, V

47.  

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas, dermatofitų nustatymas)

12,00

K, L, P, Š, TL, V

48.  

Pažeistos odos tyrimas

(dermatofitų nustatymas)

10,00

V

49.  

Pažeistos odos tyrimas

(meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko nustatymas)

5,00

V

50.  

Sinovijos skysčio tyrimas

8,00

V

ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

51.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

52.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

10,50

P, Š, V

53.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas išmatose

8,50

K, L, P, Š, TL, V

54.  

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

55.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas išmatose

5,50

K, L, P, Š, TL, V

56.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas. 1 keitinys. D priedas. Salmonelių aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose (ISO 6579:2002/Amd.1:2007) (toliau – LST EN ISO 6579:2003/A1:2007)

7,00

K, L, P, Š, TL, V

57.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

58.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas išmatose

6,00

K, L, P, Š, TL, V

59.  

Išmatų tyrimas

(Salmonella spp., patogeninės Escherichia coli, Campylobacter spp., jautrumo nustatymas)

11,50

K, L, P, Š, TL, V

60.  

Šlapimo tyrimas

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp., jautrumo nustatymas)

8,00

K, L, P, Š, TL, V

SPERMOS TYRIMAI

 

 

61.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

7,00

K, Š, TL, V

62.  

Koliforminių bakterijų nustatymas (koli titras)

3,00

K, TL, V

63.  

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

5,00

K, Š, TL, V

64.  

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

3,50

K, Š, TL, V

GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

65.  

Babeziozės tyrimas

4,00

P

66.  

Ektoparazitų nustatymas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

67.  

Išmatų tyrimas Berman‘o metodu (plaučių parazitų nustatymas)

5,00

L, TL, V

68.  

Išmatų tyrimas McMaster metodu (kiaušinėlių ir oocistų skaičiaus nustatymas)

2,50

K, L, P, Š, TL, V

69.  

Išmatų tyrimas sedimentacijos metodu

(Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomus spp. nustatymas)

5,50

L, V, TL

70.  

Trichomonų nustatymas (atrajojantys gyvūnai)

2,00

K, P, Š, TL, V

71.  

Patologinės medžiagos parazitologiniai tyrimai

6,50

V

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

72.  

Akarozės nustatymas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

73.  

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

10,00

L, P, Š, V

74.  

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose

5,50

K, L, P, Š, V

75.  

Brauliozės (Braula spp.) nustatymas

1,50

K, L, P, Š, TL, V

76.  

Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

6,50

K, L, P, Š, V

77.  

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) aptikimas

1,00

K, L, P, Š, TL, V

78.  

Nosema spp. sporų aptikimas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

79.  

Nosema spp. sporų skaičiaus nustatymas

3,00

V

80.  

Varroa destructor erkių aptikimas

1,50

K, L, P, Š, TL, V

81.  

Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas

3,00

V

82.  

Tropilaelaps spp. erkių aptikimas

1,50

L, P, Š, TL, V

83.  

Bičių ektoparazitų aptikimas

(Varroa destructor, Tropilaelaps spp., Aethina tumida, Braula spp.)

4,00

L, P, Š, TL, V

ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

84.  

Aeromonozės tyrimas

6,00

K, L, P, Š, V

85.  

Parazitologinis tyrimas

9,00

K, L, P, Š, TL, V

86.  

Pseudomonozės tyrimas

6,50

K, L, P, Š, TL, V

87.  

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

8,00

K, V

APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI

 

 

Aptikimas

 

 

88.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

3,50

K, L, P, Š, TL, V

89.  

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

3,50

L, P, Š, V

90.  

Enterokokų (Enterococcus spp.) aptikimas

3,00

K, L, P, TL, V

91.  

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas

4,50

K, V

92.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

9,00

K, L, P, Š, TL, V

93.  

Koliforminių bakterijų aptikimas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

94.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš transportinės terpės)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

95.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš kempinėlės)

6,50

K, L, P, Š, TL, V

96.  

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

4,00

L, P, Š, V

97.  

Proteus spp. aptikimas

3,00

L, P, V

98.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas (ISO 6579:2002/Cor.1:2004) (toliau – LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose (be rūšies nustatymo)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

99.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose (be rūšies nustatymo)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

100.

Streptokokų, diplokokų aptikimas

4,50

L

101.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas

3,00

L, V

102.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

4,50

L,V

103.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

5,00

K, L, P, TL, V

104.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

3,00

K, L, P, Š, TL, V

105.

Žarninių lazdelių O157 (Escherichia coli O157) aptikimas

7,00

L, P, TL, V

106.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

KOLONIJAS FORMUOJANČIŲ VIENETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

 

 

107.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas

(kontaktinės plokštelės)

2,50

K, L, P, Š, TL, V

108.

Aplinkos bakterinės ir mikologinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir mielių, bei pelėsinių grybų skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

2,50

L, P, Š, TL, V

109.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

6,00

L, P, TL, V

110.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ir kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

7,00

L, P, TL, V

111.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,50

K, L, P, Š, TL, V

112.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

3,50

K, L, P, Š, TL, V

113.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,00

(K, L, P, Š, TL)** V

114.

Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose

3,00

L

115.

Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose

3,50

L

116.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

5,00

K, L, P, TL

117.

Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

7,00

Š, V

118.

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

5,50

Š, TL, V

119.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus aptikimas (nuoplovų skystyje)

11,00

L, Š, V

ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

 

120.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

5,50

K, L, P, Š, TL, V

121.

Hemolizuojančių bakterijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

5,50

K, L, P, Š, TL, V

122.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,00

K, L, P, Š, TL, V

123.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,50

K, L, P, Š, TL, V

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

124.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas ir skaičiaus nustatymas **

7,00

(K, L, P, Š, TL)** V

125.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus

(tikėtiniausias skaičius)

13,00

K, L, P, Š, TL, V

126.

Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

12,00

K, L, P, TL, V

127.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

18,00

K, L, P, Š, TL, V

128.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

129.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

130.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

131.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

10,00

L, P, Š, TL, V

132.

Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas

6,50

L

133.

Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas

7,00

L

134.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

13,00

K, L, P, Š, TL, V

135.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

136.

Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas

10,00

K, L, P

137.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

13,00

L, V

138.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamo mėginio

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) (be rūšies nustatymo)**

8,00

(K, L, P, Š, TL)**

V

139.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

11,00

K, L, Š, TL, V

140.

Žarninių lazdelių skaičius (Escherichia coli) (tikėtiniausias skaičius)

10,00

Š, TL, V

141.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas **

9,00

(K, L, P, Š, TL)** V

Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų, pakRatų tyrimai

 

 

142.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

6,00

TL, L, P, Š, V

143.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

11,00

TL, L, P, Š, V

144.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

7,00

TL, L, P, Š, V

145.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

7,00

TL, L, P, Š, V

146.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų skaičiaus nustatymas

8,00

Š, V

147.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

9,00

TL, L, P, Š, V

148.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

10,50

TL, L, P, Š, V

149.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamo mėginio

(be rūšies nustatymo)

8,00

TL, L, P, Š, V

150.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 50 g tiriamo mėginio

(be rūšies nustatymo)

10,00

TL, Š, P, V

151.

Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

7,50

TL, L, Š, V

152.

Vaškinių lazdelių (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

11,00

TL, V

153.

Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

8,50

TL, L, P, Š, V

154.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

10,50

TL, L, P, Š, V

bASEINŲ, BEI PAPLŪDIMIAI IR JŲ MAUDYKLŲ VANDENS TYRIMAI

 

 

155.

Auksinio stafilokoko (Stapylococcus aureus) aptikimas ir skaičiavimas (membraninio filtravimo metodu)

5,50

L, TL, V

156.

 

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

 

(membraninio filtravimo metodu)

5,50

L, TL, V

157.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

4,50

L, TL, V

158.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas (be rūšies nustatymo)

7,00

L, TL, V

159.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas (membraninio filtravimo metodu)

5,50

L, TL, V

160.

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas

(membraninio filtravimo metodu)

4,50

L, TL, V

161.

 

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

 

(membraninio filtravimo metodu)

6,00

L, TL, V

 

 

ARVIRŲ VANDENS TELKINIŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI

 

 

162.

 

Fitoplanktono rūšies sudėties nustatymas

11,50

V

163.

 

Chlorofilo „a“ kiekio nustatymas fitoplanktone

13,50

V

164.

 

Zooplanktono sudėties ir biomasės nustatymas

13,00

V

165.

 

Atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų nustatymas

 

(vizualus vertinimas)

4,00

V

 

2 lentelė

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas

programas

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI

 

1.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

3,50

2.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

7,00

3.  

Koliforminių bakterijų nustatymas

1,50

4.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (transportinėje terpėje)

4,50

5.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (kempinėlėse)

5,00

6.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose

10,00

7.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose

8,00

8.  

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

2,50

9.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

5,50

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS TYRIMAI

 

10.

Diskų difuzijos metodas

4,50

11.

Minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

20,00

12.

Minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas (Campylobacter spp.)

16,50

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

13.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

15,00

14.

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas

20,00

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

15.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose

4,50

16.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

7,00

17.

Akarozės tyrimas

1,50

18.

Brauliozės tyrimas

1,00

19.

Kalkinių ir akmeninių bičių perų tyrimas

4,00

20.

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) nustatymas

(mikroskopinis metodas)

1,00

21.

Nosema spp. sporų aptikimas

1,50

22.

Nosema spp. sporų skaičiaus nustatymas

2,00

23.

Tropilaelaps spp. erkių aptikimas

1,00

24.

Varroa destructor erkių aptikimas

1,00

25.

Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas

2,00

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

26.

Bruceliozės tyrimas

14,50

27.

Juodligės tyrimas (bakteriologinis tyrimas)

36,00

28.

ESBL / AmpC fermentus gaminančių Enterobacteriaceae aptikimas

5,00

29.

ESBL / AmpC fermentus gaminančių Enterobacteriaceae identifikavimas ir saugojimas

18,50

30.

Karbapenimazes gaminančios Enterobacteriaceae aptikimas

4,50

31.

Karbapenimazes gaminančios Enterobacteriaceae identifikavimas ir saugojimas

18,50

32.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

9,00

33.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) indentifikavimas ir saugojimas

10,00

34.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007)

7,00

35.

Tuberkuliozės tyrimas

18,00

36.

Indikatorinės simbiotinių žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

4,00

37.

Žuvų aeromonozės tyrimas

5,00

38.

Žuvų pseudomonozės tyrimas

5,00

PAŠARŲ TYRIMAI

 

39.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

10,00

40.

Salmonelių aptikimas (LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007)

10,00

41.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

6,00

MĖSOS TYRIMAI

 

42.

ESBL / AmpC fermentus gaminančių Enterobacteriaceae aptikimas

5,00

43.

ESBL / AmpC fermentus gaminančių Enterobacteriaceae identifikavimas ir saugojimas

18,50

44.

Karbapenimazes gaminančios Enterobacteriaceae aptikimas

4,50

45.

Karbapenimazes gaminančios Enterobacteriaceae identifikavimas ir saugojimas

18,50

 

3 lentelė

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus

savikontrolės tikslais

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

50,00

V

2.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

45,20

V

3.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

84,20

V

4.

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

51,20

V

5.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

49,50

V

6.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

80,20

V

7.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

91,60

V

8.

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

89,30

V

9.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

118,10

V

10.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

97,50

V

11.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

93,80

V

12.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

130,60

V

13.

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

48,30

V

14.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

48,50

V

15.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,50

V

16.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

55,00

V

17.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

49,80

V

18.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

91,50

V

19.

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

71,90

V

20.

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

131,20

V

21.

Alaus energetinės vertės nustatymas

42,30

V

22.

Alaus santykinio tankio nustatymas

7,90

V

23.

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

33,40

V

24.

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,70

V

25.

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

27,80

V

26.

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose, ICP-MS metodu

59,60

V

27.

Amitrazo, kumafoso ir kitų pesticidų likučių (iki 126 pavadinimų) nustatymas meduje ESCh-MS/MS

86,50

V

28.

Amonio nustatymas vandenyje

7,70

V

29.

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

68,80

V

30.

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

70,20

V

31.

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

11,40

V

32.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

7,40

V

33.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

145,90

V

34.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

112,50

V

35.

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

46,40

V

36.

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

128,80

V

37.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal Rusijos Federacijos (toliau – RF) reikalavimus) AAS metodu

35,60

V

38.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

33,60

V

39.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

130,90

V

40.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

116,60

V

41.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

105,10

V

42.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

101,90

V

43.

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

13,00

V

44.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

15,50

V

45.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

11,90

V

46.

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

6,10

V

47.

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

48.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

8,00

V

49.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

20,10

V

50.

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

4,10

V

51.

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

77,20

V

52.

Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

88,00

V

53.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

95,80

V

54.

Beta agonistų nustatymas UPLC/MS/MS metodu kepenyse, šlapime ir vandenyje

148,80

V

55.

Bromidų nustatymas joniniu chromatografu

21,60

V

56.

Boro nustatymas vandenyje

21,60

V

57.

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

18,40

V

58.

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

182,00

V

59.

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

147,10

V

60.

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

52,20

V

61.

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

48,50

V

62.

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

55,00

V

63.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

121,30

V

64.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

90,20

V

65.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,80

V

66.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose bei kituose pieno gaminiuose IFA metodu

52,00

V

67.

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

140,30

V

68.

Chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

21,20

V

69.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

9,90

V

70.

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

71.

Cianidų nustatymas vandenyje

36,10

V

72.

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,30

V

73.

Cianidų nustatymas vyne

21,40

V

74.

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

64,70

V

75.

Citrinų rūgšties nustatymas vyne

64,70

V

76.

Cukraus kiekio nustatymas likerio-degtinės gaminiuose

21,20

V

77.

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

63,90

V

78.

Cukraus kiekio nustatymas vyne

22,30

V

79.

D-obuolių rūgšties nustatymas vyne

55,40

V

80.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

122,50

V

81.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumosnustatymas maisto produktuose AESCh metodu

141,80

V

82.

Deoksinivalenolio (DON) nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

117,40

V

83.

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 

52,40

V

84.

Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu**

688,80

V

85.

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

76,10

V

86.

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

55,20

V

87.

Drumstumo nustatymas vandenyje

5,70

V

88.

Ekstrakto be cukraus nustatymas

46,30

V

89.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,70

V

90.

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

11,40

V

91.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

12,00

V

92.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

18,20

V

93.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

30,80

V

94.

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

86,70

V

95.

Fluorido nustatymas vandenyje

19,10

V

96.

Fluorido nustatymas vyne

18,70

V

97.

Fluoridų ir bromidų nustatymas joniniu chromatografu

37,00

V

98.

Fluoridų nustatymas joniniu chromatografu

21,20

V

99.

Folin-Ciocaeu rodiklio nustatymas vyne

6,50

V

100.

Fosfatų nustatymas vandenyje

11,90

V

101.

Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

149,00

V

102.

Furfurolo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

5,40

V

103.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

15,10

V

104.

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje (enzimatinis metodas)

90,40

V

105.

Glitimo nustatymas Ridascreen Gliadin IFA metodu

170,10

V

106.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

30,40

V

107.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

22,90

V

108.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

41,90

V

109.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,20

V

110.

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

105,60

V

111.

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

4,60

V

112.

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

155,70

V

113.

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

158,00

V

114.

Jodido nustatymas vandenyje

8,00

V

115.

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

5,90

V

116.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

8,80

V

117.

Kalcio nustatymas vandenyje

8,10

V

118.

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

36,30

V

119.

Karbadokso ir olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

70,70

V

120.

Karbamatų nustatymas kepenyse

71,20

V

121.

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose ir kiaušinių miltuose bei raumenyje UESCH-MS/MS metodu

184,90

V

122.

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

76,90

V

123.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

50,00

V

124.

Kofeino nustatymas gaiviuose gėrimuose, energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

62,70

V

125.

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

71,40

V

126.

L-askorbo rūgšties nustatymas vyne

21,50

V

127.

L-obuolių rūgšties nustatymas vyne

25,80

V

128.

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

6,10

V

129.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

11,40

V

130.

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

52,00

V

131.

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,50

V

132.

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

21,40

V

133.

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

60,50

V

134.

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

75,40

V

135.

Levamizolio nustatymas kepenyse DCh-MS metodu

62,90

V

136.

MAA (4-metil-amino antipirinas) nustatymas piene UEACh-MS/MS

44,50

V

137.

Magnio nustatymas vandenyje

5,70

V

138.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

35,30

V

139.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

24,50

V

140.

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

107,00

V

141.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

32,80

V

142.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

26,30

V

143.

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

11,20

V

144.

Nitratų nustatymas joniniu chromatografu

13,50

V

145.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,60

V

146.

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

147,70

V

147.

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose, raumenyje, meduje SCh-MS/MS metodu

195,10

V

148.

NSAID. Nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

137,40

V

149.

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

107,00

V

150.

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

65,90

V

151.

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

50,60

V

152.

Ochratoksino A nustatymas  mėsoje IFA metodu

54,70

V

153.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

79,20

V

154.

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

113,40

V

155.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

95,00

V

156.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

72,10

V

157.

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

71,70

V

158.

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

13,10

V

159.

Pelenų kiekio nustatymas vyne

10,50

V

160.

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

117,00

V

161.

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

250,70

V

162.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

9,00

V

163.

Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

93,30

V

164.

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

61,40

V

165.

Pesticidų liekanų (iki 120 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose SCh-MS/MS metodu

98,00

V

166.

Pesticidų liekanų (iki 160 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

93,30

V

167.

Pesticidų chlororganinių nustatymas pašaruose DCh, DCh-MS metodu

95,50

V

168.

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

96,40

V

169.

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

90,00

V

170.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

76,00

V

171.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

61,70

V

172.

Pesticidų liekanų (iki 280 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos metodu, DChMS ir SChMS/MS metodais

144,00

V

173.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas, etefonas)

106,00

V

174.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (akrinatrinas, permetrinas)

95,20

V

175.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (chlormekvatas, mepikvatas)

98,00

V

176.

Pesticidų rūgštinių nustatymas individualiu metodu (2,4D) nustatymas SCh MS/ MS metodu

82,60

V

177.

Pesticidų liekanų ( iki 250) nustatymas multimetodu meduje DCh MS ir SCh MS/ MS

144,50

V

178.

pH nustatymas vandenyje

4,00

V

179.

pH nustatymas vyne

6,50

V

180.

Pieno rūgšties nustatymas vyne

74,80

V

181.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

13,70

V

182.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

59,40

V

183.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (išskiriant riebalus) DCh metodu

89,90

V

184.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

65,70

V

185.

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

64,30

V

186.

Rūgštingumo nustatymas aluje

3,90

V

187.

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

59,50

V

188.

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

7,50

V

189.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai

7,00

V

190.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

191.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai

7,00

V

192.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

193.

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

42,00

V

194.

Spalvos nustatymas aluje

5,50

V

195.

Spalvos nustatymas vandenyje

10,50

V

196.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

31,30

V

197.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,10

V

198.

Sujungtų rūgščių kiekio nustatymas vyne

22,50

V

199.

Sulfatų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

21,20

V

200.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

14,00

V

201.

Sulfatų nustatymas vyne

14,80

V

202.

Sulfatų, nitratų, chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

47,60

V

203.

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

180,30

V

204.

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

7,60

V

205.

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

206.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

25,60

V

207.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,20

V

208.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,20

V

209.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

33,90

V

210.

Švino (Pb), kadmio (Cd) (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

33,70

V

211.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

49,90

V

212.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,60

V

213.

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

53,00

V

214.

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

152,50

V

215.

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

7,00

V

216.

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

80,10

V

217.

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose SDP 5.4.4.Ch.123

241,80

V

218.

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene (ESCh-DAD) SDP 5.4.4.Ch.122

227,90

V

219.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu

137,70

V

220.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,80

V

221.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

60,70

V

222.

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

44,50

V

223.

Tetraciklinų nustatymas meduje UESCh-MS/MS metodu

130,70

V

224.

THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

103,40

V

225.

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

11,50

V

226.

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

143,90

V

227.

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

91,60

V

228.

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

119,70

V

229.

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

174,70

V

230.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

84,00

V

231.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

65,00

V

232.

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

199,00

V

233.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

115,90

V

234.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

104,90

V

235.

Toksiškojo elemento ar mikroelemento (jei nėra kito kainos varianto ir esant galimybei atlikti tyrimą) nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

106,20

V

 

236.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (bet kurių dviejų metalų, konkrečiai nurodžius iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

59,70

V

237.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (trijų ir daugiau metalų, konkrečiai nurodžius iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

83,60

V

238.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

239.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

55,80

V

240.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

76,60

V

241.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

99,70

V

242.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

121,00

V

243.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

138,20

V

244.

Vitamino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

67,70

V

245.

Vitamino D nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

82,90

V

246.

Vitamino E nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

63,70

V

247.

Vyno rūgšties nustatymas vyne

19,60

V

248.

Vyno spalvos savybių įvertinimas

5,30

V

249.

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

112,60

V

250.

Zearalenono nustatymas grūduose ir produktuose, pašaruose IFA metodu

52,70

V

251.

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

125,20

V

252.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

64,90

V

253.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

243,20

V

254.

Zeranolio ir taleranolio nustatymas gyvūnų mėsoje

155,40

V

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

255.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

17,60

V

256.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

17,50

V

257.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

4,10

V

258.

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

7,00

V

259.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

8,70

V

260.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

7,40

V

261.

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

7,80

V

262.

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

13,30

V

263.

Ląsteliena. Skaidulinės medžiagos pagal AOAC 985.29

44,30

V

264.

Lūžio rodiklio nustatymas

4,40

V

265.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

42,80

V

266.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

27,40

V

267.

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

6,90

V

268.

Pelenų kiekio nustatymas

7,60

V

269.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

6,70

V

270.

pH nustatymas maisto produktuose

5,90

V

271.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

21,20

V

272.

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

17,80

V

273.

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

5,00

V

274.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

7,40

V

275.

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

4,10

V

276.

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

13,30

V

277.

Vandens aktyvumo nustatymas

8,90

V

 

Grūdai, Miltiniai gaminiai

 

 

278.

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose

5,50

V

279.

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

6,40

V

280.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

4,00

V

281.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

10,40

V

282.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

7,50

V

 

Cukrus, Druska, Konditerija

 

 

283.

Cukraus poliarizacijos nustatymas

6,40

V

284.

Cukraus spalvos tipo nustatymas

3,80

V

285.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

11,50

V

286.

Duonos akytumo nustatymas

3,80

 

287.

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

18,00

V

288.

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

9,00

V

289.

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

6,40

V

290.

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

5,60

V

291.

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose

39,40

V

292.

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

11,50

V

293.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

6,00

V

294.

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

11,10

V

295.

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

7,40

V

 

 

MEDUS

 

 

296.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

7,50

V

297.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

14,00

V

298.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

11,40

V

299.

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

4,90

V

300.

Drėgnio (drėgmės), sausų medžiagų kiekio nustatymas meduje

5,20

V

301.

HMF nustatymas meduje AESCh metodu

52,00

V

302.

Laidumo nustatymas meduje

7,10

V

303.

Pelenų kiekio nustatymas meduje

11,40

V

304.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

13,00

V

305.

Oksidacijos nustatymas pikyje

4,70

V

306.

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

5,50

V

307.

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

7,10

V

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI, KIAUŠINIAI

 

 

308.

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

4,70

V

309.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

59,80

V

310.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

45,80

V

311.

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

21,00

V

312.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

114,50

V

313.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

70,00

V

314.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

27,60

V

315.

HADH-aktyvumas( ar paukštiena buvo užšaldyta)

50,70

V

316.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

25,10

V

317.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

44,20

V

318.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu

45,40

V

319.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

33,20

V

320.

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

6,90

V

321.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,00

V

322.

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

17,40

V

323.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

13,90

V

324.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

62,60

V

325.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

39,80

V

326.

Peroksidinio skaičiaus nustatymas mėsoje

14,40

V

327.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,40

V

328.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,50

V

329.

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose

5,00

V

330.

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

11,20

V

331.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekio nustatymas gravimetriniu metodu

4,30

V

 

PAŠARAI

 

 

332.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

9,10

V

333.

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

17,60

V

334.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

18,00

V

335.

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose (titrametriniu metodu)

22,00

V

336.

Karbamido kiekio nustatymas

11,20

V

337.

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

7,80

V

338.

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

17,10

V

339.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

4,00

V

340.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

14,10

V

341.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

8,80

V

342.

Nitritų nustatymas pašaruose

14,20

V

343.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

15,00

V

344.

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

10,90

V

345.

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

6,00

V

346.

Ureazės aktyvumas pašaruose

8,00

V

347.

Karbamido kiekio nustatymas

12,00

V

 

Pienas, pieno GAMINIAI

 

 

348.

Amoniako nustatymas piene, pieno gaminiuose

6,20

V

349.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

9,00

V

350.

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

40,20

V

351.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

7,90

V

352.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,20

V

353.

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

17,20

V

354.

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

12,80

V

355.

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose

19,40

V

356.

Kazeino-azoto nustatymas piene

41,40

V

357.

Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu

28,00

V

358.

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

13,60

V

359.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu

33,40

V

360.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

28,40

V

361.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

21,80

V

362.

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

23,70

V

363.

Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose

15,50

V

364.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,40

V

365.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste)

8,90

V

366.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

7,10

V

367.

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

9,70

V

368.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose

65,10

V

369.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau)

51,00

V

370.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

7,70

V

371.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

7,00

V

372.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

22,40

V

373.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

15,90

V

374.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

6,60

V

375.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

4,60

V

376.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

16,40

V

377.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

12,90

V

378.

Sodos nustatymas piene

4,70

V

379.

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,20

V

380.

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

4,00

V

381.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

8,30

V

382.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,40

V

383.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

8,30

V

384.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

6,60

V

385.

Vandens dispersijos nustatymas svieste

6,60

V

386.

Baltyminio azoto nustatymas

26,10

V

387.

Nebaltyminio azoto nustatymas

26,10

V

 

ALIEJAI. RIEBALAI

 

 

388.

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,90

V

389.

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,40

V

390.

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

5,30

V

391.

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

17,60

V

392.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

19,20

V

393.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

11,20

V

394.

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje     

8,20

V

395.

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

20,00

V

396.

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

13,90

V

397.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

9,30

V

398.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

8,60

V

399.

Polinių junginių kiekio nustatymas (pakitę riebalai dėl kaitinimo)

42,40

V

400.

Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas

3,90

V

401.

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,60

V

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

402.

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

4,10

V

403.

Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,90

V

404.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

41,60

V

405.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

31,50

V

406.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu

9,70

V

407.

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

13,50

V

408.

Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,10

V

409.

Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

9,60

V

410.

Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,10

V

411.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,70

V

412.

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

5,20

V

413.

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

16,70

V

414.

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

5,90

V

 

VAISTAŽOLĖS. VETERINARINIAI VAISTAI

 

 

415.

Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai gali būti nustatomas vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgmės kiekis)

14,20

V

416.

Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse

4,30

V

417.

Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,60

V

418.

Chloro (Cl-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

7,80

V

419.

Dekstrinų nustatymas sacharozėje Europos farmakopėja

4,80

V

420.

Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai gali būti nustatomas drėgmės kiekis)

11,30

V

421.

Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai gali būti nustatomas drėgmės kiekis)

13,60

V

422.

Fosfato (H2PO4-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

5,00

V

423.

Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde

6,10

V

424.

Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

425.

Likutis po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

7,50

V

426.

Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine Europos farmakopėja

4,30

V

427.

Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

428.

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

7,70

V

429.

Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

4,10

V

430.

Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje Europos farmakopėja

4,20

V

431.

Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose

5,40

V

432.

Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,10

V

433.

Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas

3,00

V

434.

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

14,10

V

435.

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

11,30

V

436.

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

36,30

V

437.

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

11,00

V

438.

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas veterinariniuose  vaistuose

13,90

V

439.

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

4,10

V

 

ŽUVYS, ŽuvININKYSTĖS GAMINIAI

 

 

440.

Fosforo kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

15,60

V

441.

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys)

128,00

V

442.

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai)

219,80

V

443.

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose spektrofotometriniumetodu

17,80

V

444.

Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

11,50

V

445.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

7,90

V

446.

Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose

15,00

V

447.

pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

5,70

V

448.

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

4,40

V

449.

Vandens aktyvumo nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

12,10

V

 

_____________________________________

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas

DCh – dujų chromatografijos metodas

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one

ECD – elektronų gaudymo detektorius

NPD – azoto-fosforo detektorius

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas

 

 

 

4 lentelė

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teritoriniuose skyriuose

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.  

Alaus santykinio tankio nustatymas

7,90

P, L, Š

2.  

Amonio nustatymas vandenyje

6,20

K, L, P, Š,TL

3.  

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

15,50

L, TL

4.  

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

11,90

L, TL

 

5.  

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

95,80

L

 

6.  

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

141,80

L

7.  

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,80

L

 

8.  

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu

52,00

L

 

9.  

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

6,20

K, L, P, Š, TL

10.

Drumstumo nustatymas vandenyje

4,50

K, L, P, Š

11.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,70

K, L, P, Š, TL

12.

Riebalinės fazės stabilumo nustatymas majonezo gaminiuose

6,50

K

13.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

12,00

K, L, P, Š, TL

14.

Etilo alkoholio ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

18,20

K, L, P, Š, TL

15.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

30,80

K, L, P, Š, TL

16.

Fluorido nustatymas vandenyje

14,60

L

17.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

10,00

K, L, P, Š, TL

18.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

7,00

K, L, P, Š

 

19.

Kalcio nustatymas vandenyje

5,50

K, P, Š

20.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės ir sorbo rūgščių) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

50,00

K

 

21.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

11,40

L

22.

Magnio nustatymas vandenyje

5,70

K, P, Š

23.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

7,00

K, L, P, Š, TL

24.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

6,40

K, L, P, Š, TL

25.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

8,20

K, L, P, Š, TL

26.

pH nustatymas vandenyje

3,00

K, L, P, Š, TL

27.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

13,70

K, L, P, Š, TL

28.

Rūgštingumo nustatymas aluje

3,90

K, L, P, Š, TL

29.

Spalvos nustatymas aluje

5,50

K, L, P, Š, TL

30.

Spalvos nustatymas vandenyje

7,30

K, L, P, Š, TL

31.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,80

K, L, P, Š

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

32.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu**

13,50

K, L, P, TL

33.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

13,40

L, P, Š, TL

34.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

4,10

L, P, Š, TL

35.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

8,70

K, L, P, Š, TL

36.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

7,40

K, L, P, Š, TL

37.

Pelenų kiekio nustatymas

7,60

K, L, TL

38.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

6,70

K, L, TL

39.

pH nustatymas maisto produktuose

3,60

K, L, P, Š, TL

40.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu**

17,30

K, L, P, Š, TL

 

Grūdai, Miltiniai gaminiai

 

 

41.

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kviečių miltuose 

5,50

K, TL

42.

Duonos akytumo nustatymas

3,80

L, P, Š, TL

43.

Priemaišų nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

6,40

L, TL

44.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

10,40

K, L, TL

 

45.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

7,50

K, L, TL

 

Cukrus, Druska, Konditerija

 

 

46.

Riebalų kiekio nustatymas miltiniuose kepiniuose

7,50

K, L, P, Š, TL

47.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas miltiniuose kepiniuose

6,00

K, L, P, Š, TL

 

MEDUS

 

 

48.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

7,50

K, L, P, Š, TL

49.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

14,00

K, L, P, Š, TL

50.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

11,40

K, L, P, Š, TL

51.

Dėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje

5,20

K, L, P, Š, TL

52.

Laidumo nustatymas meduje

7,10

L, P

53.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

13,00

L

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI

 

 

54.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

27,60

K, L, P, TL

55.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

25,10

L, Š, TL

56.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

44,20

K, L, P, TL

57.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,00

K, L, P, Š, TL

58.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

8,50

K, L, P, Š, TL

59.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,40

L

60.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,50

L

61.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

4,30

K, P

62.

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

21,00

L

 

PAŠARAI

 

 

63.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

9,10

K, P, L, TL

64.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

18,00

K, L

65.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

14,10

L, TL

66.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

8,80

L, TL

 

67.