Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL tautinio kostiumo METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1088

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. XII-2328 „Dėl 2017 metų paskelbimo Tautinio kostiumo metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Tautinio kostiumo metų minėjimo 2017 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai, Lietuvos dailininkų sąjungai, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, viešosioms įstaigoms „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ir „Tomaga“, Pasaulio Lietuvių bendruomenės atstovybei Lietuvoje, Vilniaus dailės akademijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Plano veiksmams įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1088

 

 

 

tAUTINIO KOSTIUMO METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS planas

 

 

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

1.

Tautinio kostiumo metų viešinimo darbai

1.1.

Sukurti Tautinio kostiumo metų ženklą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Vilniaus dailės akademija

2016 metų IV ketvirtis

1.2.

Sukurti ir transliuoti Tautinio kostiumo metus anonsuojantį vaizdo klipą

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Kultūros ministerija

2017 metų

I ketvirtis

1.3.

Teikti informaciją, rengti reportažus apie Tautinio kostiumo metų renginius, sukurti rubriką laidoje „Labas rytas“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybės

2017 metai

1.4.

Sukurti dokumentinę apybraižą „Tautinio kostiumo ištakos ir raida“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metų

I ketvirtis

1.5.

Parengti ir paskelbti Tautinio kostiumo metų renginių gidą

Etninės kultūros globos taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metų

I ketvirtis

1.6.

Pristatyti tautinį kostiumą, Tautinio kostiumo metus ir jiems skirtus renginius šalies ir tarptautinėse mugėse bei parodose

Kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybės

2017 metai

1.7.

Parengti rubriką apie tautinį kostiumą Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje www.lnkc.lt

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metų

I ketvirtis

1.8.

Skleisti informaciją apie tautinį kostiumą kultūros įstaigų interneto svetainėse

Kultūros ministerija, savivaldybės

2017 metai

1.9.

Papildyti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainę https://sodas.ugdome.lt/ metodine medžiaga apie tautinį kostiumą ir skleisti joje informaciją apie Tautinio kostiumo metų renginius

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos nacionalinis muziejus, Ugdymo plėtotės centras

2017 metai

2.

Tautinio kostiumo metų kultūros ir edukaciniai renginiai

2.1.

Organizuoti Tautinio kostiumo metų pradžios renginį – konferenciją, skirtą esamai tautinio kostiumo būklei, pažinimui, atkūrimui ir gamybai aptarti

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus

2017 metų

I ketvirtis

2.2.

Surengti parodą ,,Lietuvių liaudies drabužiai 19 a. – 20 a. pr.“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Lietuvos nacionalinis muziejus

2017 metų

I ketvirtis

2.3.

Surengti parodą ,,Zanavykų tautinis kostiumas 19 a. – 20 a. pirmoje pusėje“ V. Kudirkos muziejuje

Lietuvos nacionalinis muziejus

2017 metų

I ketvirtis

2.4.

Surengti nacionalinę parodą ,,Tautinis kostiumas Lietuvos dailėje: nuo klasicizmo iki modernizmo“

Lietuvos dailės muziejus

2017 metų II–III ketvirčiai

2.5.

Surengti tarptautinę tautinio kostiumo parodą „Tautos rūbas: naujas primatavimas ir įausta kaimynystė“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2017 metų
II ketvirtis

2.6.

Surengti tarptautinę mažosios tekstilės bienalę „Etnotekstilė“. Parengti ir išleisti jos katalogą

Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija

2017 metų

II ketvirtis

2.7.

Surengti parodų ciklą „Juostų, delmonėlių, prijuosčių, riešinių interpretacijos šiuolaikiniuose kostiumo aksesuaruose“

Vilniaus dailės akademija

2017 metų

I–II ketvirčiai

2.8.

Surengti kilnojamąją parodą „Tradicija ir dabartis. Tautinių ornamentų interpretacijos šiuolaikinėje tekstilėje“. Parengti ir išleisti parodos katalogą

Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija

2017 metų

I–IV ketvirčiai

2.9.

Surengti parodą „Tautinio kostiumo interpretacijos šiuolaikinėje madoje“ Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“ ir organizuoti jai skirtą konferenciją. Parengti ir išleisti parodos katalogą

Vilniaus dailės akademija

2017 metų IV ketvirtis

2.10.

Surengti parodą „A. ir A. Tamošaičių XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies audinių, juostų ir drabužių rinkinių kolekcija“ ir organizuoti jai skirtą konferenciją

Vilniaus dailės akademija

2017 metų IV ketvirtis

2.11.

Organizuoti tautinio kostiumo konkursą „Išausta tapatybė“

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metų

II ketvirtis

2.12.

Organizuoti mokyklų edukacinių projektų, skirtų Tautinio kostiumo metams, įgyvendinimą

Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos istorijos institutas

2017 metai

2.13.

Surengti etninės kultūros ir kitų dalykų mokytojų, integruojančių etninę kultūrą į savo mokymo programas, kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir kūrybinių laboratorijų ciklą, skirtą Tautinio kostiumo metams

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metai

2.14.

Organizuoti praktinius seminarus apie tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, tinkamą dėvėjimą. Sertifikuoti tautinio kostiumo atskiras dalis

Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija), Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2017 metai

2.15.

Organizuoti parodų ciklą ,,Tautinis kostiumas šiuolaikinėje tautodailėje“, skirtą Tautinio kostiumo metams

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2017 metai

2.16.

Organizuoti konkursą „Pasidalyk istorija apie tautinį kostiumą tremtyje“

Etninės kultūros globos taryba, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje

2017 metų

I ketvirtis

2.17.

Liepos 6-ąją minint Valstybės dieną, organizuoti akciją – Lietuvos himno giedojimą ant 100 piliakalnių, pasipuošus tautiniais kostiumais

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybės, viešoji įstaiga ,,Tomaga“

2017 metų III ketvirtis

2.18.

Surengti seminarą „Kodėl svarbus tautinis kostiumas šiandien? Sampratų įvairovė“

Lietuvos istorijos institutas

2017 metų

II ketvirtis

2.19.

Surengti seminarą „Tautinio kostiumo audinių gamyba, šiuolaikinių drabužių su tautiniais elementais kūrimas“

Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

2016 metų IV ketvirtis

2.20.

Organizuoti edukacinius praktinius mokymus apie tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, tinkamą dėvėjimą, kūrybines meno dirbtuves, madų demonstravimą šeštadieninių mokyklų sąskrydžio ,,Draugystės tiltas“ metu Vokietijoje (Hamburgo mieste)

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje, Etninės kultūros globos taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metų

II ketvirtis

3.

Tautinio kostiumo metų leidybinė veikla

3.1.

Parengti ir išleisti leidinį „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada“

Lietuvos nacionalinis muziejus

2017 metų IV ketvirtis

3.2.

Parengti ir išleisti leidinį, kuriame pristatomi tautinio paveldo produktų kūrėjai, gaminantys ir kuriantys tautinio kostiumo dalis

Žemės ūkio ministerija, Etninės kultūros globos taryba

2017 metų IV ketvirtis

3.3.

Parengti ir išleisti leidinį – V.Kulikauskienė. ,,Lietuvių vyrų tradicinė apranga. XIX a. – XX a. pr.“

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos dailės muziejus

2017 metų IV ketvirtis

3.4.

Parengti katalogų, skirtų atskirų regionų tradiciniam kostiumui, leidybos koncepciją

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos dailės muziejus

2017 metų IV ketvirtis

3.5.

Parengti ir spausdinti periodiniuose leidiniuose „Švietimo naujienos“, ,,Liaudies kultūra“ ir kituose straipsnių ciklus, skirtus tautiniam kostiumui

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metai

4.

Tautinio kostiumo prieinamumo didinimo veikla

4.1.

Organizuoti mokymus esamiems ir potencialiems tautinio kostiumo gamintojams

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus

2017 metai

4.2.

Išanalizuoti esamą teisinę bazę, reglamentuojančią tautinio kostiumo gamybą, ir parengti pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl jos tobulinimo

Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Etninės kultūros globos taryba

2017 metų IV ketvirtis

4.3.

Organizuoti renginius, skirtus skatinti tradicinių amatų centrus prisidėti prie tautinio kostiumo ir / arba jo dalių gamybos

Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2017 metai

 

 

 

––––––––––––––––––––