STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. SV6-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas:

akredituoju studijų programas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. Nr. SV6-1

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6531LX030, 653N44011

Buhalterinė apskaita

Lietuvos verslo kolegija

2024 m. rugpjūčio 31 d.

6531LX064, 653N44003

Buhalterinė apskaita

Panevėžio kolegija

2024 m. rugpjūčio 31 d.

6531LX079, 653N44006

Buhalterinė apskaita

Šiaulių valstybinė kolegija

2024 m. rugpjūčio 31 d.

653N44014, 6531LX073

Buhalterinė apskaita

Utenos kolegija

2024 m. rugpjūčio 31 d.

653N44008, 6531LX092

Buhalterinė apskaita

Kauno kolegija

2024 m. rugpjūčio 31 d.

653N44002, 6531LX067

Buhalterinė apskaita

Marijampolės kolegija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

matematikos MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6213AX001

621G12002

Didžiųjų verslo duomenų analitika

Kauno technologijos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

FIZINIŲ MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6211CX019, 621F80001

Jūrų hidrologija

Klaipėdos universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

6121CX014, 612F80002

Hidrologija ir okeanografija

Klaipėdos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6121JX051

Ekonomikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

6211JX068

Ekonomikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

6211JX038

Organizacinė psichologija

Vilniaus universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

6211JX053

Organizacinė psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2024 m.rugpjūčio 31 d.

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612V56002

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

Klaipėdos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

621V50005

Profesinė etika ir etikos auditas

Klaipėdos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

621V53001

Praktinė filosofija

Vytauto Didžiojo universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

612V50001

Filosofija

Vilniaus universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

621V50001

Filosofija

Vilniaus universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

612V50005

Filosofija ir etika

Lietuvos edukologijos universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

621V50003

Šiuolaikinė filosofinė antropologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

612V56001

Medijų filosofija

Kauno technologijos universitetas

2024 m. rugpjūčio 31 d.

621V50002

Skaitmeninė kultūra

Kauno technologijos universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

__________________