Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos respublikos vyriausybės 2021 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. 117 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 1038

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir 1 priedo „2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.         Skyriuje „II. Ministerijos“:

1.1.      Pakeisti poskyrį „Krašto apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Krašto apsaugos ministerija

01

01

Sausumos pajėgos

379 295

213 966

135 830

165 329

01

02

Karinės oro pajėgos

129 851

72 827

28 565

57 024

01

03

Karinės jūrų pajėgos

27 726

23 251

13 786

4 475

01

04

Logistika

226 225

139 766

45 435

86 459

01

05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

71 664

 

57 490

 

27 868

 

14 174

 

01

06

Specialiųjų operacijų pajėgos

36 678

31 739

14 972

4 939

02

01

Centralizuotos tarnybos

83 946

64 372

43 062

19 574

02

02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

43 532

 

43 305

 

17 786

 

227

 

03

01

Karinės operacijos

49 629

47 745

28 376

1 884

 

 

Iš viso

1 048 546

694 461

355 680

354 085“.

 

1.2.      Pakeisti poskyrį „Sveikatos apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Sveikatos apsaugos ministerija

01

10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

145 762

142 058

20 869

3 704

01

11

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

3 351

3 351

46

 

02

21

Sveikatos sistemos valdymas

125 393

115 160

3 495

10 233

02

22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

17 419

17 328

14 764

91

03

18

Nacionalinė vaistų politika

2 864

2 856

2 261

8

04

01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

941 524

941 524

 

 

 

 

Iš viso

1 236 313

1 222 277

41 435

14 036“.

 

1.3.      Poskyryje „Vidaus reikalų ministerija“:

1.3.1.   Pakeisti pastraipą „01 05 Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai“ ir ją išdėstyti taip:

„01

05

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

141 763

132 708

82 261

9 055“.

 

1.3.2.   Pakeisti pastraipą „01 08 Visuomenės saugumo užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

08

Visuomenės saugumo užtikrinimas

248 472

238 249

193 159

10 223“.

 

1.3.3.   Pakeisti pastraipą „01 12 Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga“ ir ją išdėstyti taip:

„01

12

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

9 713

8 458

2 782

1 255“.

 

1.4.      Pakeisti poskyrį „Žemės ūkio ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Žemės ūkio ministerija

 

01

01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

1 028 714

1 024 666

24 955

4 048

 

02

01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

13 873

12 747

2 851

1 126

 

03

01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

26 837

25 203

15 583

1 634

 

04

01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

7 256

6 917

5 076

339

 

 

Iš viso

1 076 680

1 069 533

48 465

7 147“.

 

 

2.         Skyriaus „IV. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos“ poskyryje „Nacionalinė teismų administracija“:

2.1.      Pakeisti pastraipą „02 01 Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ ir ją išdėstyti taip:

„02

01

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

1 880

750

0

1 130“.

 

 

2.2.      Pakeisti pastraipą „02 03 Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ ir ją išdėstyti taip:

„02

03

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

1 537

0

0

1 537“.

 

 

3.         Pakeisti skyriaus „V. Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos (institutai)“ poskyrį „Mykolo Romerio universitetas“ ir jį išdėstyti taip:

„Mykolo Romerio universitetas

01

01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

5 780

5 411

 

 

369

01

02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

784

784

 

 

 

 

Iš viso

6 564

6 195

 

369“.

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                             Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                  Gintarė Skaistė