https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8b88d220f52d11e3a55786e7536bee23/content_files/image001.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-993

Vilnius

 

 

1.   P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas