LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠkų PAGAL ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO, KAIMO, ŽUVININKYSTĖS, ŽEMĖS TVARKYMO IR FITOSANITARIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PRIEMONĖS „SAUGOTI TAUTINĮ PAVELDĄ, SKATINTI BENDRUOMENINES IR KITAS INICIATYVAS“ PAPRIEMONĘ „TAUTINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS“ PRIĖMIMO 2022 metais GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. 3D-75

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 27 punktą,

tvirtinu Paraiškų pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2022 metais grafiką:

 

Priemonė, papriemonė

Paraiškų priėmimo pradžia

Paraiškų priėmimo pabaiga

Kvietimui teikti paraiškas skiriama suma, Eur

Priemonės Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas papriemonė Tautinio paveldo išsaugojimas

2022-03-28

2022-04-29

156 440.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas