LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-388

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4.2.5 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-387:

1. Nustatau, kad:

1.1. vaikams ir suaugusiesiems nustatytų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos teikiamos iš karto po gydymo stacionare;

1.2. Sveikatą grąžinamojo gydymo, sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo, pakartotinės ir palaikomosios reabilitacijos, ambulatorinės reabilitacijos bei pirmojo etapo paslaugos karantino metu neteikiamos.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos viceministrui pagal jo veiklos sritį.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga