Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI RENATĄ POCIŲ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PIRMININKU

 

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 1K-482

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui skirti Renatą Pocių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininku penkeriems metams.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui Jaroslav Neverovič, o jam negalint dalyvauti – Respublikos Prezidento vyriausiajam patarėjui Simonui Krėpštai, pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda