Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR TARNYBINIO RANGO SUTEIKIMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. 1K-1256

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Žydrūno Bartkaus teikimą:

1) s k i r i u Egidijų RADZEVIČIŲ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoju;

2) s u t e i k i u Egidijui RADZEVIČIUI vyriausiojo specialiojo agento tarnybinį rangą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė