LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-283DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 13 d. Nr. 3D-483

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 3D-283 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“ 6.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – komitetas) personalinę sudėtį:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Alvydas Aleksandravičius – žemės ūkio ministro patarėjas (jo nesant – Irena Lankauskienė, Žemės ūkio ministerijos patarėja);

Vytautas Andriuškevičius – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius (jo nesant – Algimantas Gylys, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas);

Algirdas Aušra – Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas (jo nesant – Eglė Smilgevičė, UAB „Banginis“ sekretorė-referentė);

Alfonsas Bargaila – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas (jo nesant – Akvilė Kungienė, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vyriausioji finansininkė);

Ernesta Buckienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus (jos nesant – Ineta Ivaškaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Edita Rudakaitė-Šaukšel, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Ramūnas Dilba – Finansų ministerijos Investicijų departamento  direktorius (jo nesant – Julija Kvietkė, Finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Vilmantas Graičiūnas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Giedrius Ladukas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant –Ilona Javičienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Algirdas Grublys – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys (jo nesant – Vidmantas Plečkaitis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys);

Siga Jakubauskienė – Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė (jos nesant – Algimantas Dirsė, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos narys);

Tomas Kazlauskas – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius (jo nesant – Aidas Adomaitis, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas);

Leonas Kerosierius – asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas (jo nesant – Danius Pumputis, Aukštaitijos žvejų verslininkų asociacijos vadovas);

Virginijus Eugenijus Kirsnickas, asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas (jo nesant – Algirdas Domarkas, asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ tarybos pirmininkas);

Vytis Muliuolis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas (jo nesant – Renata Vanagėlienė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vyresnioji patarėja);

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė – Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja (jos nesant – Lina Liubauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja);

Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius (jo nesant – Algminas Pakalniškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vedėjas);

Mindaugas Pocius – Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos pirmininkas (jo nesant – Ernestas Vaidelys, Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos narys);

Gediminas Radzevičius – Europos regioninės politikos instituto direktorius (jo nesant – Erika Ribašauskienė, Europos regioninės politikos instituto vyr. analitikė-ekspertė);

Artūras Razbadauskas – l. e. p. Klaipėdos universiteto rektorius (jo nesant – Zita Rasuolė Gasiūnaitė, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimo instituto direktorė);

Ričardas Sabaliauskas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Kristina Sabaliauskienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Robertas Staponkus – Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas (jo nesant – Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius);

Vaidas Timinskas – l. e. p. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (jo nesant – Jonas Valikonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausiasis patarėjas);

Sergėjus Volkovas – l. e. p. Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Jonas Skarolskis, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Alvydas Žibas, Aleksandro Stulginskio universiteto Akvakultūros centro vadovas, narys stebėtojas (jo nesant – Algirdas Radzevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius);

Arvydas Žiogas – Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas (jo nesant – Rasa Stankutė, Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo nario atstovė)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Siurplys