ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. K-103

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu bei valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. v-56 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ Alytaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Nustatyti 2019 metų žemės mokesčio tarifus (pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdus) Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje pagal priedą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Vrubliauskas

 

 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 10 d.

sprendimo Nr.K-103

priedas

 

2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

 

Eil. Nr.

Paskirties

kodas

Naudojimo būdo kodas

Paskirties / naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčio tarifas (procentais)

1.

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

1,6

1.1.

 

300, 328

Mėgėjų sodo žemės sklypai

2

1.2.

 

301

Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai

1,6

1.3.

 

302

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

1,6

1.4.

 

303

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

1,6

1.5.

 

329

Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

2

1.6.

 

be kodo

žemės ūkio paskirties sklypai

1,6

2.

995

 

Kitos paskirties žemės sklypai

 

2.1.

 

314, 327, 330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,6

2.2.

 

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

0,6

2.3.

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,6

2.4.

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

1,5

2.5.

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

1

2.6.

 

318, 333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių  teritorijos

1,5

2.7.

 

319

Rekreacinės teritorijos

1

2.8.

 

320

Bendrojo naudojimo teritorijos

1

2.9.

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

1

2.10.

 

322

Teritorijos krašto apsaugos tikslams

1

2.11.

 

323

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos

1

2.12.

 

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

1

2.13.

 

325

Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams

1

2.14.

 

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

1,5

3.

Nenaudojamai ir apleistai žemei

4

4.

Visiems kitiems šios lentelės 1-2 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

1