Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. 1079 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 31 d. Nr. 1073

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Nuostatai privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, išskyrus krašto apsaugos tikslams reikalingų teritorijų, kurios yra ar bus valdomos ir naudojamos krašto apsaugos sistemos institucijų, taip pat valstybės sienos ir strateginės reikšmės objektų, kurie susiję su įslaptinta informacija, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą.“

2.         Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Navickas