LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2018 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-739 „DĖL REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. ĮV-406

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. ĮV-739 „Dėl regioninių kultūros tarybų sudarymo“ ir 6 punktą išdėstau taip:

6. Šiaulių apskrities regioninė kultūros taryba

Dovydas Alčauskis – UAB „ADPF“ sieninės tapybos restauratorius, tapytojas;

Laima Didžbalienė – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijos Alksniupių kultūros namų vyriausioji specialistė;

Angelė Jovaišaitė – Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

Daina Kinčinaitienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja;

Jolanta Kvedarienė – Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė;

Rita Masiulienė – Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokytoja;

Lina Mikalajūnaitė – Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro direktorė;

Sandra Saliamanienė – Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja;

Virginija Šiukščienė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei;

Dainius Vaitiekūnas   Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narys;

Tomas Vaitkus – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas;

Birutė Vanagienė – Pakruojo rajono savivaldybės atstovė;

Ernestas Vasiliauskas – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas;

Darius Vičas – Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkas;    

Methardas Zubas – Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro direktorius.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                   Mindaugas Kvietkauskas