KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. V-619 „dėl KŪNO KULTŪROS IR sporto VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI SKIRTŲ MOKYMO PROGRAMŲ DERINIMO

TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. V-79

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-619 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius,

likvidacinės komisijos pirmininkas                                                                                Vytautas Vainys