Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO

 

2017 m. sausio 11 d. Nr. 1K-852

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 4 dalimi,

s k i r i u Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariais ketveriems metams:

Mantą MARTIŠIŲ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto docentą;

Lauryną JONAVIČIŲ – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoją.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2017 m. sausio 21 d.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė