LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO SKIRTI ALGIMANTĄ VALANTINĄ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PIRMININKU

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. XII-2320

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio trečiąja dalimi ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 5 d. dekretą Nr. 1K-617 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Algimanto Valantino skyrimui šio teismo pirmininku“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Algimanto VALANTINO skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė