LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-732

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles tvirtina savivaldybių tarybos. Prireikus savivaldybių tarybos nustato draudžiamas maudytis vietas ir laiką.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Savivaldybių tarybos iki 2017 m. gruodžio 29 d. patvirtina šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė