ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1077 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. A-791

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutarties Nr. VP1-7(3.67) 5.1 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1077 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 4 ir 15 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 16 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1077

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A-791 redakcija)

 

 

 

MARŠRUTO GRUZDŽIAI–VERBŪNAI–ŠIAULIAI–VERBŪNAI–GRUZDŽIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

 

 

Šiauliai

6.10

7.50

17.50

19.35

Kužiai

6.30

7.29

18.10

19.15

Radvilai

6.35

7.24

18.18

19.07

Verbūnai

6.40

7.20

18.21

19.04

Pakarniukai

6.43

7.17

18.24

19.01

Žiogai

6.46

7.14

18.27

18.58

Lygudai

6.50

7.10

18.30

18.55

Gruzdžiai

7.00

7.00

18.40

18.45

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (nevažiuojama šeštadieniais, sekmadieniais  ir švenčių dienomis).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto GruzdžiaiVerbūnaiŠiauliaiVerbūnaiGruzdžiai reiso trasos ilgis 31 km.

 

___________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. A-1077

15 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymo

Nr. A-791 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–GRUZDŽIAI–ŠAKYNA–GRUZDŽIAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

12.30

14.20

Sutkūnai

-

14.12

Vinkšnėnai

-

14.10

Bridai

-

14.08

Račiai

-

14.03

Daujočiai

-

14.01

Jauneikiškės

-

13.59

Kužiai

12.45

-

Radvilai

12.50

-

Verbūnai

12.57

-

Pakarniukai

13.00

-

Žiogai

13.02

-

Lygudai

13.07

-

Gruzdžiai

13.15

13.55

Dargaičiai

13.21

13.49

Saveikiai

13.25

13.45

Mykolaičiai

13.28

13.42

Piktuižiai

13.31

13.39

Gedvydžiai

13.34

13.36

Šakyna

13.35

13.35

 

PASTABOS:

1. Maršrutu važiuojama kiekvieną dieną mokslo metų metu.

2. Maršrutu važiuojama pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais (nevažiuojama sekmadieniais) mokinių atostogų metu.

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto ŠiauliaiGruzdžiaiŠakynaGruzdžiaiŠiauliai vieno reiso trasos ilgis 98 km.

_________________________