LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

Įsakymas

dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo nr. 1R-156 „DĖL europos sąjungos pagrindinių teisių agentūros valdančiosios tarybos nario, pakaitinio nario, nacionalinio ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūno ir pakaitinio pareigūno paskyrimo“ pakeitimo

 

2023 m. spalio 17 d. Nr. 1R-328

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 1R-156 „Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nario, pakaitinio nario, nacionalinio ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūno ir pakaitinio pareigūno paskyrimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4.   Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės patarėją Igną Gagą nacionaliniu ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pakaitiniu pareigūnu.

2.   Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 3 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                Ewelina Dobrowolska