LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 24 d. Nr. V-884

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-884 redakcija)

 

 

PIRMASIS ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 100 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas
 (MN 48:2010)

Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)

Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 (MN 123:2004)

Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)

Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

133,80

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

KR0-5-4

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

X

X

X

X

X

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po stuburo operacijos1

X

X

X

X

X

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

 

X

 

 

X

X

X

 

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

 

X

 

 

X

X

X

 

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

 

X

 

 

X

X

X

 

2

06 03 12

Kaklo įtvarai

110,06

S12 Kaklo lūžis

X

X

X

X

X

X

KR0-3

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

X

X

X

X

X

X

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

X

X

X

X

 

 

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

X

X

X

X

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

X

3

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

256,89

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

KR0-9-3

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

X

X

X

X

X

X

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

X

X

X

X

X

X

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

X

X

X

X

X

X

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

X

X

X

X

X

X

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

X

4

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

399,68

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

KR1-16

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą 1

 

X

 

 

 

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

5

 

06 03 09

 

Krūtinės-juosmens įtvarai

89,78

 

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

 

X

 

 

 

X

X

X

KR0-14

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

 

 

X

X

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

6

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

65,16

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1  

X

 

 

RT1-9

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

 

7

06 06 15

Alkūnės įtvarai

298,31

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

RT3-1-2

G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

 

 

X

 

 

G82.1 Spazminė paraplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

 

 

X

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

 

 

X

 

 

G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

 

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir po nudegimų1

X

X

X

x

 

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Pooperacinė būklė (diagnozių kodai: S52.2, S52.31, S52.4, S52.6, S52.7, S53.2, S53.2, S46.1, M84.13, M85.6, C40.0, D16,0, C49,1, S42.4, S52.0)¹

X

X

X

x

X

 

M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis

 

X

 

X

 

X

X

 

C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

 

X

 

 

 

X

X

 

D16 Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas

 

X

 

 

 

X

X

 

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)

 

X

 

 

 

X

 

 

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

 

X

 

X

 

X

X

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

 

X

 

 

 

X

X

 

8

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

159,29

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai: S42,3, S42.4, M84.12, M85.6, C40.0, D16,0, C49,1)¹

X

X

X

X

X

X

RT4

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kai negalima operuoti dėl diagnozių C40.0, D16,0 –patvirtinta gydytojų konsiliumo

 

X

 

X

 

X

X

X

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

 

X

 

X

 

X

X

X

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

 

X

 

X

 

X

X

X

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

 

X

 

 

 

X

X

X

9

06 06 21

Peties įtvarai

33,31

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

X

X

X

X

AP-2

S42.1 Mentės lūžis

 

X

 

X

 

X

X

X

S42.0 Raktikaulio lūžis

 

X

 

X

 

X

X

X

S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

 

X

 

X

 

X

X

X

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis

 

X

 

X

 

X

X

X

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

 

X

 

X

 

X

X

X

M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur

 

X

 

X

 

X

X

X

S43.0 Peties sąnario išnirimai

 

X

 

X

 

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai: S42, M75, M19)1

X

X

X

x

X

X

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

10

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

266,45

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

X

X

X

X

X

 

KA1-6 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)

 

X

 

 

 

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, jei nustatomos šios diagnozės: M93.27, M21.07, M21.17, M21.37, M21.67, M21.4 – po plokščios pėdos rekonstrukcijų (artrodezių, osteotomijų, sausgyslių ir raiščių plastinių operacijų), M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97 – visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės po endoprotezavimo, artrodezės, osteotomijos operacijų)1

X

X

X

X

 

11

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

144,81

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, jei nustatomos šios diagnozės: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97– visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės po endoprotezavimo, artrodezės, osteotomijos operacijų, M20.1, M20.2, M20.4, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.2)1

X

X

 

X

 

X

X

 

KT1

12

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

202,73

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

X

X

X

X

X

 

KT1-1

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

X

X

X

X

X

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

 

Q77.5 Distrofinė displazija – vaikams

 

X

 

 

 

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – vaikams

 

X

 

 

 

X

X

 

13

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

144,81

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

KT1 (tik vaikams)

M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda – patvirtintas radiologiniu būdu

 

X

 

 

 

X

X

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

 

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį¹

X

X

X

 

S92.0 Kulno lūžis

X

X

X

 

S92.1 Šokikaulio lūžis

X

X

X

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

X

X

X

X

 

S92.3 Padikaulio lūžis

X

X

X

X

 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

X

X

X

X

 

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

X

X

X

X

 

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

 

14

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

57,92

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ [Talipes equinovarus]

X

X

 

KT1-2 (tik vaikams

iki 1 metų)

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus]

X

X

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus]skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

X

 

 

 

 

X

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

X

X

 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

X

X

 

15

06 12 09

Kelio įtvarai

376,51

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

KA3-4

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

 

X

 

 

X

 

G81 Hemiplegija

X

X

 

X

 

 

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija

 

X

X

 

 

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai: S83.7, S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.3, M23.2, M23.51, M23.52 , M93.26, M92.5)

 

X

X

 

 

X

X

 

S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas (tik vaikams) – patvirtintas radiologiniu būdu

 

X

X

 

 

X

X

 

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų

X

X

X

X

X

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis, kai nereikalingas operacinis gydymas – patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

 

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja (kai yra onkologinė patologija, žymima kodu C79.5)

X

X

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)1

X

X

X

X

 

16

06 12 09

Kelio įtvarai

636,01

G81 Hemiplegija – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

 

X

 

 

KA2-2

G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

 

X

X

 

 

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija –skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

 

X

 

X

 

 

X

 

17

06 12 09

Kelio įtvarai

101,37

M24.36 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, koja

X

X

 

 

 

X

x

 

KA3-3

 

S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

 

X

 

 

 

X

 

 

S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas

 

X

 

 

 

X

 

 

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik dėl parezės po insulto1

X

X

 

 

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

X

X

X

X

 

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

X

X

 

X

X

 

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas (tik vaikams)

 

X

 

 

 

X

X

 

18

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

292,81

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik dėl parezės po insulto1

X

X

 

 

KT1-5

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

 

X

 

X

 

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama dėl lūžių (diagnozių kodai: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82,1) (tik vaikams – M21.1, M21.0, G80, G81, G82, M24.56)

X

X

X

X

X

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis (vaikams)

 

X

 

X

 

X

X

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (vaikams)

 

X

 

X

 

X

X

 

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai (vaikams)

 

X

 

X

 

X

X

 

19

06 12 12

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

1023,23

G81 Hemiplegija

X

X

X

X

 

KA3-6

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

X

 

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

X

X

 

G80 Spazminis cerebrinis paralyžius (tik vaikams)

 

X

X

 

 

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo)1

X

X

 

 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

X

X

 

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

X

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

 

X

 

 

 

X

X

 

Q 78.0 Nebaigta osteogenezė

 

X

 

 

 

X

X

 

20

06 12 15

Klubo įtvarai (įskaitant abdukcinius įtvarus)

246,47

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų ¹

X

X

X

 

KT4-2-2

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

 

21

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

989,92

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius –patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams¹

X

X

X

X

 

KA5-3-2

G81 Hemiplegija – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

S34.1 Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [Conus medullaris] sužalojimas – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

X

x

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

 

S34.2 Juosmeninių ir kryžmeninių nervų šaknelių sužalojimas – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

X

X

X

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams ¹

X

X

X

 

M91.1 Jaunatvinė (juvenilinė) šlaunikaulio galvutės osteochondrozė (Lego-Kalve-Perteso) (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas) – patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

 

X

 

 

 

X

X

 

M24.35 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

22

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

324,08

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

X

X

 

 

KT5-2-1

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos)

 

X

 

X

 

 

 

 

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos)

 

X

 

X

 

X

X

X

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

 

S73.0 Šlaunikaulio išnirimas – tik vaikams

 

X

 

 

 

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda po operacinio gydymo (diagnozės vaikams: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82)¹

X

X

X

X

RANKŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

23

06 18 03

Daliniai plaštakos protezai

260,66

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

RP0-1-1

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

 

 

 

 

 

X

 

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

24

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

1448,10

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

RP1-9

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

25

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

951,98

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

RP1-8

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

26

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

3041,01

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

RP2-5

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

27

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

1563,95

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

RP2-4

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

KOJŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

28

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

2085,26

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

KP2-7

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas– skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

 

 

 

Z89.9 Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

29

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

743,45

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

KP2-9-2 (pirminis)

30

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

1249,13

 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

KPM2-1

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

31

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

2655,53

 

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

KPM3

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

 

 

 

X

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

32

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

 

Pirminis modulinis šlaunies protezas

1541,94

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

 

 

 

X

 

 

KP3-6-1 (pirminis)

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

33

06 24 21

Dubens dalies protezai

3444,45

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

KPM-4-2

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

PROTEZAI (KITI, NE GALŪNIŲ, PROTEZAI)

34

06 30 18

Krūties protezai

101,37

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

X

X

 

X

 

X

 

 

KLP-3

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

35

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

88,042

98,473

106,004

106,295

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

AD15-1 (tik suaugusie-siems)

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

36

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

53,872

64,303

71,834

72,695

Z44.1 Kojos protezo (viso arba dalinio) parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai¹

 

X

 

 

 

X

 

 

AD2-1 (tik suaugusie-siems)

37

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

50,684

Z44.1 Kojos protezo (viso arba dalinio) parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai¹

 

X

 

 

 

X

X

 

AD2-2 (tik vaikams)

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras¹

 

X

 

 

 

X

X

 

38

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

119,902

130,913

138,444

139,895

I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur

 

X

 

X

 

X

 

 

AD10-1

M24.66 Sąnario ankilozė, koja

 

X

 

 

X

X

 

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

 

X

 

 

X

X

 

 

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

 

X

 

 

 

X

 

 

39

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

57,632

70,673

75,594

76,755

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

 

X

 

 

 

X

 

 

AD4-1 (tik suaugusie-siems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja, šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

 

X

 

 

 

X

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

 

X

 

 

 

X

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

 

 

40

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidum

54,454

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

AD4-2 (tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

41

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

133,512

146,553

151,474

157,845

 

G81.0 Vangioji hemiplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

AD5-1 (tik suaugusie-siems)

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

G82.0 Vangioji paraplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

G82.1 Spazminė paraplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

X

X

 

 

X

 

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

 

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

 

 

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [Hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų – patvirtinta radiologiniu būdu1

 

X

 

 

X

 

 

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po rekonstrukcinių pėdos operacijų – patvirtinta radiologiniu būdu1

 

X

 

 

X

 

 

 

42

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

59,374

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

AD5-2 (tik vaikams)

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

X

X

X

 

M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

 

X

 

 

X

 

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiolologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)

X

X

X

 

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiolologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)

X

X

 

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiolologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų1

X

X

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų1

X

X

 

 

 

 

X

 

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, kai yra struktūrinių deformacijų, patvirtintų radiolologiniu būdu, arba po etapinio gipsavimo1  

X

X

 

43

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

81,962

96,443

100,214

103,105

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

AD6-1 (tik suaugusie-siems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

 

 

44

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

 

67,774

 

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

X

X

 

AD6-2 (tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm1

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

45

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

99,052

125,983

127,724

129,465

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

AD8-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

 

 

46

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

99,052

125,983

127,724

129,465

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

 

X

 

 

 

X

 

 

AD9-1 (tik suaugusie-siems)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

X

 

 

 

X

 

 

47

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

96,734

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

 

X

 

 

 

 

X

 

AD9-2 (tik vaikams)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

X

 

 

 

 

X

 

48

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

100,212

115,273

118,164

121,645

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

AD7-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm1

 

X

 

 

 

X

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

1Gaminį galima užsakyti tik tuo atveju, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutės bazinė kaina.

3Pusbačio bazinė kaina.

4Batuko bazinė kaina.

5Aulinuko bazinė kaina.

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-884 redakcija)

 

 

ANTRASIS ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 100 ARBA 80 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas
 (MN 48:2010)

Gydytojas neurologas (MN 115:2005),    gydytojas vaikų neurologas

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)

Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 (MN 123:2004)

Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)

Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

133,80

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija (kodas G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus¹

 

 

X

 

X

X

 

X

KR0-5-4

 

M80.00 Osteoporozė po menopauzės su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis1

 

X

 

X

X

X

 

X

S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

 

X

X

X

 

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai: S42, M75, M19)1

 

X

 

X

 

 

X

 

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

2

06 12 03

Pėdos įtvarai, batų įdėklai

46,34

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

GS-8

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

 

 

M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų1

 

X

 

 

X

X

 

 

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija (turi būti atliktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

 

X

X

 

X

 

 

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų (turi būti atliktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

 

X

 

 

X

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (turi būti atliktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

X

X