LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. V-934

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu:

1.       P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.114 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

114.

Regorafenibum

C15–C20

Skiriamas virškinamojo trakto stromos navikams, jei navikas progresuoja vartojant imatinibum ir sunitinibum arba pacientas netoleruoja gydymo šiais vaistiniais preparatais.

 

 

 

C18–C20

Skiriamas gaubtinės ir tiesiosios žarnos piktybiniam navikui gydyti.

 

 

 

C22.0“

 

 

1.2. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį 2.5 papunkčiu:

„2.

5.

Rivaroksabanum

 

I25.2

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai.“

 

1.3. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsnį 5.18 papunkčiu:

„5.

18.

Rivaroksabanum

 

I20.8

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai.“

 

1.4. Papildau XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 3 skirsnį 3.13 papunkčiu:

„3.

13.

Rivaroksabanum

 

Z95.1, Z95.5

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai.“

 

1.5.   Papildau XXI skyrių „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 5 skirsniu:

„Būklės, sukeliančios grėsmę sveikatai (100 %)

„5.

1.

Levonorgestrel

 

Z97.5

Skiriamas merginoms nuo 15 iki 20 metų, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos.“

 

2.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga