STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. SV6-30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. SV6-30

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653B70001

Bendrosios praktikos slauga

Panevėžio kolegija

2019 m. birželio 30 d.

653B70002

Bendrosios praktikos slauga

Utenos kolegija

2019 m. liepos 1 d.

612B70002

Slauga

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653B70003

Bendrosios praktikos slauga

Vilniaus kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653B70004

Bendrosios praktikos slauga

Šiaulių valstybinė kolegija

2022 m. rugpjūčio 31 d.

653B70005

Bendrosios praktikos slauga

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653B70006

Bendrosios praktikos slauga

Klaipėdos valstybinė kolegija

2022 m. birželio 30 d.

621B70002

Klinikinė slauga

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653B72001

Akušerija

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

612B72001

Akušerija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653B95003

Kosmetologija

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612F30001

Fizika

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

612F30003

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

612F30005

Taikomoji fizika

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

612I13003

Informatika

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

621I13003

Taikomoji informatika

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612E30002

Pastatų energetika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612E30003

Energetikos inžinerija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2022 m. birželio 30 d.

621E30003

Energijos inžinerija ir planavimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621E31001

Šilumos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

653E31002

Termoinžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621N20010

Vadyba

Kauno technologijos universitetas,

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

621N20034

Strateginė lyderystė

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

621N24002

Projektų vadyba

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612Q10004

Anglų ir kita užsienio kalba

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621Q30002

Taikomoji anglų kalbotyra

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612Q30007

Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų, arba vokiečių) kalba

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

621Q31001

Užsienio kalbos mokymas: anglų kalba (TESOL)

LCC tarptautinis universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

_______________________