LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-15 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-628

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 1 priedą:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-40 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/5S-53 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 51/3S-53 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/7S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/9S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Kauno regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 51/2S-31 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ataskaitomis: 2016 m. gruodžio 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-41-0001, 2017 m. vasario 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1, 2017 m. vasario 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0001, 2017 m. vasario 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0001, 2017 m. kovo 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0001, 2017 m. balandžio 11 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0001, 2017 m. balandžio 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0001, 2017 m. balandžio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0002, 2017 m. balandžio 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0001, 2017 m. balandžio 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0002, 2017 m. gegužės 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0003, 2017 m. gegužės 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0002, 2017 m. birželio 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0003, 2017 m. birželio 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0004, 2017 m. liepos 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0003, 2017 m. rugpjūčio 18 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0001, 2017 m. rugpjūčio 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0004, 2017 m. rugsėjo 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0002, 2017 m. rugsėjo 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0003, 2017 m. rugsėjo 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0004, 2017 m. spalio 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0004, 2017 m. spalio 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-81-0003, 2017 m. spalio 27 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0005, 2017 m. lapkričio 10 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0005, 2017 m. lapkričio 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0004, 2017 m. lapkričio 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0007, 2017 m. lapkričio 27 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0006, 2017 m. lapkričio 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0003, 2018 m. sausio 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0003, 2018 m. sausio 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0005, 2018 m. kovo 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0006, 2018 m. kovo 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0004; 2018 m. gegužės 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-11-0001; 2018 m. gegužės 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0007; 2018 m. gegužės 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-11-0002; 2018 m. gegužės 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-11-0003; 2018 m. gegužės 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0005; 2018 m. gegužės 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0008; 2018 m. gegužės 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0005; 2018 m. birželio 14 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0008; 2018 m. birželio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-11-0005“, 2018 m. rugpjūčio 10 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-81-0004.

2.   Pakeičiu 1 priedą ir papildau jį nauju 42 punktu:

„42.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Žemaičių dailės muziejus

191123113

„Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“

 

387 940,00

 

 

387 940,00

-

 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                 Liana Ruokytė-Jonsson