ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 2 d. Nr. A-256

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos 2018 m. vasario 21 d. posėdžio protokolą Nr. L11-1(10.27):

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto eismo tvarkaraštį, nustatytą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ 4 priede, ir išdėstau   4 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. A-1078

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo

Nr. A-256 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–RADVILIŠKIS–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.50*

8.00*

8.05

9.20

9.45

11.00

10.45

11.52

11.30

12.35

12.40*

13.40*

Šniūraičiai

7.05*

7.40*

8.20

9.05

10.00

10.45

11.00

11.32

11.45

12.20

12.55*

13.25*

Kutiškiai

7.10*

7.35*

8.25

9.00

10.05

10.40

11.05

11.27

11.50

12.15

13.00*

13.20*

Radviliškis

7.20*

7.30*

8.35

8.50

10.15

10.30

11.15

11.22

11.55

12.05

13.10*

13.10*

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

14.25

15.30

15.35*

17.00*

17.20*

18.40*

-

-

-

-

-

-

Šniūraičiai

14.40

15.15

15.50*

16.45*

17.35*

18.25*

-

-

-

-

-

-

Kutiškiai

14.45

15.10

15.55*

16.40*

17.40*

18.20*

-

-

-

-

-

-

Radviliškis

14.55

15.00

16.05*

16.30*

17.50*

18.10*

-

-

-

-

-

-

 

PASTABOS:

1. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršrutu keleiviai vežami maršrutinių taksi sąlygomis (netaikomos transporto lengvatos), išskyrus reisus, pažymėtus žvaigždutėmis (*).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Radviliškis–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 48 km.

 

____________________________