Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 375

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis