LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-2060

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.   V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. Paslaugų teikimo planavimas pagrindinėse ASPĮ, nurodytose Įsakyme Nr. V-281, stabdomas, kai šalies sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodomas kiekvieną penktadienį tvirtinamame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo, per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų, ir lovų, skirtų COVID-19 pacientams gydyti, visose pagrindinėse ASPĮ užimtumas yra 70 procentų ir didesnis. Sprendimą dėl paslaugų teikimo planavimo stabdymo kitose ASPĮ, nurodytose Įsakyme Nr. V-281, kai šalies sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų, ir lovų, skirtų COVID-19 pacientams gydyti, visose pagrindinėse ASPĮ užimtumas yra 70 procentų ir didesnis, priima atitinkamos veikimo teritorijos Organizuojanti ASPĮ;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 5.1 papunktį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga