LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO 803 STRAIPSNIU

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. XIII-1607

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seime sudaromos nuolatinės Etikos ir procedūrų komisija, Peticijų komisija, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Migracijos komisija, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija ir kitos komisijos.“

 

2 straipsnis. Statuto papildymas 803 straipsniu

Papildyti Statutą 803 straipsniu:

803 straipsnis. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos sudarymas ir veiklos kryptys

1. Šio statuto 71 straipsnyje nustatyta tvarka Seimo nutarimu, išlaikant frakcijų proporcinio atstovavimo principą, sudaroma nuolatinė Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija.

2. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos veiklos kryptys:

1) svarstyti ir teikti Seimui ir Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo prioritetų ir įgyvendinimo;

2) svarstyti ir teikti Seimui ir Vyriausybei pasiūlymus dėl pasipriešinimo XX a. okupacijoms – laisvės kovų (ginkluotojo ir neginkluotojo pasipriešinimo) dalyvių ir nuo okupacijų bei SSRS vykdytos agresijos (po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo) nukentėjusių asmenų teisių ir jų įgyvendinimo;

3) inicijuoti svarbiausių Lietuvai istorinių įvykių paminėjimą, istorinių asmenybių ir istorinių datų įprasminimą;

4) inicijuoti ir (ar) organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius laisvės kovų įprasminimo ir valstybės istorinės atminties klausimais, aktyviai dalyvauti kitų institucijų rengiamuose tokio pobūdžio renginiuose.

3. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija kasmet teikia Seimui savo veiklos ataskaitą.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis