Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021–2030 Metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos VALSTYBĖS SKAITMENINIMO PLĖTROS PROGRAMOS patvirtinimo

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 971

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 1.7 pažangos uždavinį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                   Aušrinė Armonaitė