Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl NACIONALINIAM SAUGUMUI SVARBIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 1252
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti šias

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių nacionaliniam saugumui svarbias apsaugos zonas (toliau – zona), kuriose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, gali būti vertinama potencialių dalyvių atitiktis nacionalinio saugumo interesams:

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių įrenginių, krantinių, navigacijos kelių ir kanalų, navigacinių įrenginių ir kitų infrastruktūros objektų zona sutampa su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“.

2. Valstybinės reikšmės kelių zonų plotis yra:

2.1. pasienio ruože esančių magistralinių kelių atkarpų, magistraliniuose keliuose esančių kelio statinių – tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių – po 70 metrų nuo kelio briaunų į abi puses;

2.2. pasienio ruože esančių krašto kelių atkarpų, krašto keliuose esančių kelio statinių – tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių – po 50 metrų nuo kelio briaunų į abi puses.

3. Skrydžių valdymo sistemos įrenginių zona yra 50 metrų nuo statinių, kuriuose yra šie įrenginiai.

4. Viešojo naudojimo geležinkelių zona yra:

4.1. 45 metrai nuo šių viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų:

4.1.1. Bugenių geležinkelio stoties Mažeikių rajono savivaldybėje, Židiškių seniūnijoje, Dapšių kaime;

4.1.2. „Draugystės“ geležinkelio stoties Klaipėdoje, Kairių g. 1;

4.1.3. Jonavos geležinkelio tilto per Nerį, esančio Jonavoje;

4.1.4. Kauno geležinkelio tilto per Nemuną, esančio Kaune;

4.1.5. Kauno geležinkelio tunelio, esančio Kaune;

4.1.6. Kybartų geležinkelio stoties Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Kudirkos Naumiesčio g. 4;

4.1.7. Lyduvėnų tilto per Dubysą Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje, Lyduvėnų miestelyje;

4.1.8. Stasylų geležinkelio stoties Šalčininkų rajono savivaldybėje, Gerviškių seniūnijoje, Stasylų geležinkelio stotyje;

4.1.9. Vaidotų geležinkelio stoties Vilniuje, Eišiškių pl. 100;

4.1.10. Vilniaus geležinkelio stoties Vilniuje, Panerių g. 56;

4.1.11. administracinių-techninių pastatų Vilniuje, Geležinkelio g. 2 ir 16;

4.1.12. geležinkelio tilto per Vokės upę Vilniaus miesto savivaldybėje;

4.1.13. Kenos geležinkelio stoties Vilniaus rajono savivaldybėje, Kalvelių seniūnijoje, Kenos geležinkelio stotyje;

4.2. pasienio ruožo ribose esančios viešojo naudojimo geležinkelių atkarpos – po 70 metrų abipus kraštinių kelių ašių.

5. Polderių ir jų statinių, patikėjimo teise valdomų Klaipėdos rajono savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės, zona, matuojama nuo vidinio ir išorinio šlaitų (ten, kur galima) papėdės ir kanalo viršutinės briaunos į abi puses, yra 15 metrų pločio.

6. Aerodromų zona yra:

6.1. tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų – 100 metrų nuo oro uostų teritorijų ribų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“;

6.2. tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto – 1 500 metrų nuo oro uosto teritorijos ribos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detaliojo plano patvirtinimo“;

6.3. kitų aerodromų – 100 metrų nuo kilimo ir tūpimo tako.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius