Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ANDRIUI KRIVUI

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-165

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi,

į g a l i o j u Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministrą Andrių KRIVĄ pasirašyti Vakarų Afrikos valstybių, Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) bei Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos (VAEPS) ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė