Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MYKOLO KLEOPO OGINSKIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1436
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. XII-907 „Dėl 2015 metų paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo programos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo veiksmų planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Plano veiksmai vykdomi pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už Plano veiksmų vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos bankui, asociacijai Lietuvos dailininkų sąjungai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai, visuomeninei organizacijai „Regionų kultūrinių iniciatyvų centrui“, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklai, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui, viešajai įstaigai Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, Vilniaus universiteto bibliotekai, Žemaičių dailės muziejui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų Plano veiksmams įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1436

 

 

 

MYKOLO KLEOPO OGINSKIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO VEIKSMŲ PLANAS

 

 

 

Eil. Nr.

Veiksmo pavadinimas

Veiksmo vykdytojai

Vykdymo terminas

I. PAGRINDINIAI ŠALIES MYKOLO KLEOPO OGINSKIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO VEIKSMAI

1.

Ieškoti Lietuvos ir kitų šalių archyvuose saugomų archyvinių dokumentų, susijusių su Mykolo Kleopo Oginskio (toliau – M. K. Oginskis), kitų kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla, ir juos viešinti

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

2015 metai

2.

Sukurti kunigaikščių Oginskių dokumentinio paveldo interaktyvią interneto svetainę

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

(toliau – Kultūros ministerija),

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,

Vilniaus universiteto biblioteka,

Lietuvos dailės muziejus,

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

2015 metai

3.

Surengti tarptautinį jaunųjų atlikėjų konkursą-festivalį „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“ Rietave

Kultūros ministerija,

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

(toliau – Švietimo ir mokslo ministerija),

Rietavo savivaldybė,

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 m. balandžio 23–25 d.

4.

Surengti iškilmingą restauruotų Mykolo Oginskio rūmų atidarymą: organizuoti mokslinę konferenciją ir ekspoziciją, skirtą kunigaikščių Oginskių giminės kultūrinei, šviečiamajai veiklai Lietuvoje paminėti

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių dailės muziejus

 

2015 m. gegužės 16 d.

5.

Surengti Plungėje X tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį, skirtą M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių dailės muziejus,

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

2015 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 26 d.

6.

Surengti kunigaikščių Oginskių giminės dailės kolekcijos parodą ir išleisti parodos katalogą

Kultūros ministerija,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2015 m. rugsėjo 11 d.

7.

Organizuoti Lietuvos kamerinio orkestro ir pianistės Mūzos Rubackytės koncertą, skirtą M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė filharmonija,

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2015 m. rugsėjo 16 d.

8.

Organizuoti M. K. Oginskiui skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Mykolas Kleopas Oginskis. Asmenybė ir epocha“

Kultūros ministerija,

Lietuvos istorijos institutas,

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 m. rugsėjo 17 d.

9.

Surengti šviečiamąją koncertinę programą „Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias“ UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

(toliau – Užsienio reikalų ministerija),

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė filharmonija,

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

2015 metų rugsėjis

10.

Organizuoti koncertą, skirtą M. K. Oginskiui atminti, Florencijoje (Italija)

Užsienio reikalų ministerija,

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2015 metų rugsėjis

11.

Parengti ir UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) pristatyti kilnojamąją Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos fotomenininkų darbų parodą „Atsisveikinimas su Tėvyne“

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

 

2015 metų rugsėjis

12.

Pastatyti Rietave paminklą, skirtą M. K. Oginskiui ir jo palikuonims, organizuoti renginius, skirtus M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti

Kultūros ministerija,

Rietavo savivaldybė

2015 m. rugsėjo 21–27 d.

13.

Išleisti proginę (kolekcinę) sidabro monetą, skirtą M. K. Oginskio
250-osioms gimimo metinėms

Lietuvos bankas

2015 metų III ketvirtis

14.

Išversti į anglų ir rusų kalbas ir išleisti dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografiją „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“

Užsienio reikalų ministerija,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

 

2015 metai

15.

Išleisti pašto ženklą, skirtą M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,

akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2015 metai

16.

Sukurti televizijos laidą apie M. K. Oginskį

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2015 metai

17.

Rengti reportažus apie M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo renginius

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2015 metai

18.

Parengti kunigaikščių Oginskių šeimos koplyčios-mauzoliejaus Vilniaus „Saulės“ kapinėse ir jos prieigų tvarkybos darbų projektą

Vilniaus miesto savivaldybė

2015 metų I–II ketvirčiai

19.

Atlikti kunigaikščių Oginskių šeimos koplyčios-mauzoliejaus Vilniaus „Saulės“ kapinėse ir jos prieigų tvarkybos darbus

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vilniaus miesto savivaldybė

2015–2016 metai

II. M. K. OGINSKIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO KULTŪRINIAI IR EDUKACINIAI RENGINIAI

20.

Organizuoti tapybos parodą „Vilniaus polonezas Lietuvai“

Kultūros ministerija,

Lietuvos dailininkų sąjunga

2015 metų I ketvirtis

21.

Organizuoti pažintinę kultūrinę-koncertinę programą „Istorinio šokio diena polonezo ritmu“

Kultūros ministerija,

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2015 metų balandis

22.

Organizuoti kilnojamąją tarptautinę parodą „Mykolas Kleopas Oginskis 1765–1833“ (lietuvių ir anglų kalbomis)

Užsienio reikalų ministerija,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 metų II ketvirtis

23.

Organizuoti M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo tarptautinių renginių ciklą Rietave

Švietimo ir mokslo ministerija,

Rietavo savivaldybė

2015 m. rugsėjo 21–27 d.

24.

Parengti Lietuvos archyvuose ir bibliotekose saugomo dokumentinio paveldo, susijusio su kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla Lietuvoje, parodą ir išleisti jos katalogą

Kultūros ministerija,

Vilniaus universiteto biblioteka,

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

2015 metai

25.

Parengti edukacinę kilnojamąją stendų parodą „Mykolas Kleopas Oginskis“, skirtą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms

Kultūros ministerija,

Lietuvos dailės muziejus,

visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (toliau – Regionų kultūrinių iniciatyvų centras)

2015 metai

26.

Įtraukti M. K. Oginskio laišką „Priesakai sūnui“ į mokymosi šaltinių bazę www.šaltiniai.info

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

27.

Skirti M. K. Oginskio metams 2015 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiadą

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

28.

Organizuoti edukacinius projektus, susijusius su Oginskių giminės kultūros paveldu

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

29.

Surengti mokytojams Metų paskaitą, skirtą M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

30.

Sudaryti ir išleisti straipsnių ciklą apie M. K. Oginskį leidinyje „Švietimo naujienos“

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

31.

Išleisti M. K. Oginskio laišką „Priesakai sūnui“ 2015 metų laidos abiturientams

Švietimo ir mokslo ministerija

2015 metai

III. M. K. OGINSKIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO LEIDYBOS IR KITI PROJEKTAI

32.

Parengti ekskursijos „Mykolo Kleopo Oginskio kelias Lietuvoje“ aprašą ir surengti mokymą – mokomąją ekskursiją – Lietuvos gidams, išleisti informacinį plakatą

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

2015 metų I ketvirtis

33.

Išleisti leidinį „Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje.

Kultūrinės veiklos pėdsakais“ (II tomas)

Kultūros ministerija,

Lietuvos istorijos institutas,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 metai

34.

Išleisti jubiliejinę M. K. Oginskio kompaktinę plokštelę su polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ orkestrinės versijos ir kitų kūrinių įrašais

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2015 metai

35.

Išleisti atnaujintą ir papildytą leidinį „Polonezų kelias“

(lietuvių ir anglų kalbomis)

Kultūros ministerija,

Regionų kultūrinių iniciatyvų centras,

Lietuvos dailės muziejus,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 metai

36.

Išversti iš lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą ir išleisti M. K. Oginskio provaikaičio A. Zaluskio knygą „Mykolo Kleopo Oginskio muzika ir epocha“

Kultūros ministerija,

Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

 

2015 metai

IV. KUNIGAIKŠČIŲ OGINSKIŲ GIMINĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

37.

Atlikti kunigaikščių Oginskių dvaro sodybos kultūros paveldo objektų restauravimo ir tvarkybos darbus

Rietavo savivaldybė,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 metai

38.

Atlikti kunigaikščių Oginskių dvaro sodybos tvoros dalies tvarkybos darbus

Kultūros paveldo departamentas,

Rietavo savivaldybė

2015 metai

39.

Atlikti Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios restauravimo darbus

Kultūros paveldo departamentas,

Rietavo savivaldybė

2015 metai

40.

Įrengti lauko informacinių stendų ekspoziciją prie kunigaikščių Oginskių paveldo svarbiausių objektų

Kultūros paveldo departamentas,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2015 metai

 

 

––––––––––––––––––––