LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1373

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                          Monika Navickienė


 

Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANTIEMS PACIENTAMS GYDYTI SKIRTŲ LOVŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Regionas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Lovų su deguonies tiekimo įranga skaičius (ne mažiau kaip)

Reanimacijos intensyvios terapijos ir (ar) lovų su DPV aparatais skaičius (ne mažiau kaip)

Lovų be deguonies tiekimo įrangos skaičius

Lovų plėtra

1.

Vilniaus regionas

 

 

 

 

1.1.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

37

5

 

 

 

 

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

1.2.

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

20

1

 

Iš viso regione

57

6

2.

Kauno regionas

 

 

 

 

2.1.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

50

2

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

 

Iš viso regione

50

2

3.

Klaipėdos regionas

 

 

 

 

3.1.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

30

10

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

3.2.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

5

2

3.3.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

5

2

 

Iš viso regione

40

14

4.

Šiaulių regionas

 

 

 

 

4.1.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

20

3

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

 

Iš viso regione

20

3

5.

Panevėžio regionas

 

 

 

 

5.1.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

40

 

3

Pagal poreikį.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

5.2.

VšĮ Utenos ligoninė

15

0

 

Iš viso regione

55

3

 

Iš viso

222

28

 

 

_____________

 

part_95b398fc353c411fbfabc7faeeaadd8c_end