Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR RANGO SUTEIKIMO

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. 1K-365

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 5 dalimi, 62 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus Dariaus Jauniškio 2015 m. birželio 18 d. teikimą:

1) s k i r i u Kęstutį BUDRĮ Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotoju penkeriems metams nuo 2015 m. liepos 1 d.;

2) s u t e i k i u Kęstučiui BUDRIUI antrą rangą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė