VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO autorizacijos PRATĘSIMO IR VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO DOSJĖ IR AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 20 d. Nr. B1-749

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Biocidinių produktų autorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. B1-440 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos“:

1. N u r o d a u:

1.1. autorizuoti šiuos veterinarinius biocidinius produktus:

1.1.1. AGRIGERM 1510, skystis (Laboratoires Ceetal, Prancūzija),

1.1.2. TURBOSHIELD BASE + TURBOSHIELD ACTIVATOR, skystis (Ecolab, Lenkija);

1.2. pratęsti veterinarinio biocidinio produkto KENOFIX, purškalas (Cid Lines NV, Belgija) autorizaciją;

1.3. pakeisti autorizuoto veterinarinio biocidinio produkto BOMBEX PERM 25 CS, skystis (LT/ABPV/2014/0207, GAT Microencapsulation GmbH, Austrija), dosjė autorizacijos liudijimo turėtoją „GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austrija“ autorizacijos liudijimo turėtoju „Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Šveicarija‟ ir gamintoją „GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austrija“ gamintoju „DIACHEM, Via Mozzanica 9/11, 24043 Caravaggio, Italija“, laikyti negaliojančiu autorizacijos liudijimą Nr. AL-20 (2014-10-13), išduotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ūkio subjektui GAT Microencapsulation GmbH (Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Austrija), ir išduoti ūkio subjektui Jesmond Holding AG (Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Šveicarija) naują autorizacijos liudijimą.

2. P a v e d u:

2.1. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui parengti įsakyme nurodytų veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų projektus ir juos pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, bei įrašyti įsakyme nurodytų veterinarinių biocidinių produktų duomenis į Biocidinių produktų duomenų bazę;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Darius Remeika