KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T2-142

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planinio ekstremalių situacijų komisijos posėdžio 2015-10-20 protokolą Nr. (10.21.)-CS3-4, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš šių teritorijų (nurodytos geografinės koordinatės yra pateiktos pasaulinėje geodezinių koordinačių sistemoje WGS-84):

1.1.    gresiant ar susidarius įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai – virš įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos židinio;

1.2.    virš teritorijos, kurioje vykdomi gelbėjimo, paieškos, įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo ar neatidėliotini darbai;

1.3.    virš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir jo teritorijos Kauno g. 6, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°41'49,1"N 21°9'36,82"E – 55°41'47,87"N 21°9'38,48"E – 55°41'54,78"N 21°9'49,93"E – 55°41'53,53"N 21°9'51,64"E (1 priedas);

1.4.    virš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakarančių apsaugos rinktinės ir jos teritorijos Gintaro g. 1, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°43'6,04"N 21°7'24,97"E – 55°43'4,89"N 21°7'26,55"E – 55°43'4,17"N 21°7'25,01"E – 55°43'3,32"N 21°7'26,06"E – 55°43'4,69"N 21°7'29,09"E – 55°43'5,56"N 21°7'27,84"E – 55°43'6,17"N 21°7'29,17"E – 55°43'6,7"N 21°7'28,42"E – 55°43'6,83"N 21°7'26,8"E (2 priedas);

1.5.    virš Valstybės saugumo departamento Klaipėdos valdybos ir jos teritorijos Naujojo Sodo g. 3, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°42'37,74"N 21°7'40,4"E – 55°42'36,67"N 21°7'41,51"E – 55°42'36,47"N 21°7'42,14"E – 55°42'37,04"N 21°7'43,78"E – 55°42'37,28"N 21°7'43,86"E – 55°42'38,35"N 21°7'42,93"E (3 priedas);

1.6.    virš AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kuro bazių valdymo centro Klaipėdos kuro bazės ir jos teritorijos Priestočio g. 25, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°43'7,81"N 21°8'51,63"E – 55°43'8,35"N 21°8'49,75"E – 55°43'8,82"N 21°8'47,17"E – 55°43'9"N 21°8'45,75"E – 55°43'9,77"N 21°8'46,84"E – 55°43'10,08"N 21°8'49,34"E – 55°43'10,56"N 21°8'52,71"E – 55°43'10,93"N 21°8'55,55"E – 55°43'9,68"N 21°8'55,6"E – 55°43'8,3"N 21°8'55,84"E (4 priedas);

1.7.    virš AB „Lietuvos geležinkeliai“ Draugystės geležinkelio stoties ir jos teritorijos Kairių g. 2, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°38'48"N 21°11'8"E – 55°38'45,5"N 21°11'9"E – 55°38'48,5"N 21°11'22"E – 55°38'46,28"N 21°11'23,91"E – 55°38'41,1"N 21°11'50,2"E – 55°38'44,6"N 21°12'49,61"E – 55°38'49,2"N 21°13'12,5"E – 55°38'51,3"N 21°13'12,3"E – 55°38'51,9"N 21°12'21,9"E (5 priedas);

1.8.    virš AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Klaipėdos radijo ir televizijos stoties ir jos teritorijos Vasarotojų g. 2B, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°46'6,98"N 21°5'45,6"E – 55°46'7,25"N 21°5'55,35"E – 55°46'3,74"N 21°5'45,86"E – 55°46'4,04"N 21°5'55,61"E (6 priedas);

1.9.    virš UAB „Mestilla“ ir jos teritorijos Kretainio g. 5, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°40'50,67"N 21°12'18,28"E – 55°40'44,52"N 21°12'14,02"E – 55°40'38,73"N 21°12'20,16"E – 55°40'41,49"N 21°12'28,44"E (7 priedas);

1.10.  virš VĮ Klaipėdos regiono keliai ir jos teritorijos Tilžės g. 54, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°42'16,04"N 21°9'24,02"E – 55°42'12,31"N 21°9'27,7"E – 55°42'13,55"N 21°9'31,70"E – 55°42'15,29"N 21°9'30,04"E – 55°42'15,44"N 21°9'31,18"E – 55°42'16,96"N 21°9'30,57"E – 55°42'16,72"N 21°9'28,69"E – 55°42'15,86"N 21°9'29,49"E – 55°42'15,74"N 21°9'28,59"E – 55°42'15,45"N 21°9'28,86"E – 55°42'15,14"N 21°9'27,68"E – 55°42'16,43"N 21°9'26,8"E (8 priedas);

1.11.  virš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir jos teritorijos J. Janonio g. 24, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°43'10,47"N 21°7'17,63"E – 55°43'11,78"N 21°7'15,69"E – 55°43'8,88"N 21°7'14,23"E – 55°43'10,07"N 21°7'12,44"E – 55°43'8,96"N 21°7'15,33"E (9 priedas);

1.12.  virš UAB „Klaipėdos vanduo“ 1-osios vandenvietės ir jos teritorijos Liepų g. 49A, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°43'8,4"N 21°8'38,8"E – 55°43'6,4"N 21°8'40,6"E – 55°43'5,9"N 21°8'41,41"E – 55°43'1,75"N 21°8'45,2"E – 55°43'0,65"N 21°8'41,45"E – 55°42'58,8"N 21°8'43,07"E – 55°42'58,6"N 21°8'42,4"E – 55°43'0,45"N 21°8'40,3"E – 55°43'0,87"N 21°8'39,65"E – 55°43'1,1"N 21°8'40,21"E – 55°43'8,26"N 21°8'32,21"E – 55°43'8,57"N 21°8'37"E (10 priedas);

1.13.  virš UAB „Klaipėdos vanduo“ 3-iosios vandenvietės ir jos teritorijos dalies, kuri nepatenka į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ nustatytas draudžiamas zonas EYP19 ir EYP24, Kairių g. 13, Klaipėda:

viršutinė riba – 400 pėdų (apie 120 metrų), apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 55°38'20,44"N 21°10'8,78"E – 55°38'26,1"N 21°10'39,33"E – 55°38'9,43"N 21°10'51,78"E – 55°38'2,84"N 21°10'39,67"E – 55°37'55,89"N 21°10'29,34"E (11 priedas).

2. Nustatyti, kad:

2.1.    šio sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti draudimai netaikomi, jei bepiločiai orlaiviai naudojami gelbėjimo, paieškos, įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo ar neatidėliotiniems darbams ir tik gavus gelbėjimo darbų vadovo leidimą bei informavus Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorių;

2.2.    šio sprendimo 1.3–1.13 papunkčiuose nustatyti draudimai netaikomi ir virš nurodytų teritorijų vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais galima tik gavus tos teritorijos savininko, naudotojo sutikimą, nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų ir šio sprendimo 3 punkte nustatyta tvarka informavus Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.

3. Nustatyti, kad visi bepiločių orlaivių valdytojai, kuriems Civilinės aviacijos administracija suteikė išimtį Taisyklių 10.3–10.6 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai praneša (asmeniškai, elektroninėmis ryšio priemonėmis ar paštu) apie Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje numatomus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais. Pranešime turi būti nurodyta numatomų skrydžių data, jų pradžios ir pabaigos laikas, vieta, bepiločio orlaivio registracijos numeris. Prie pranešimo pridedama Civilinės aviacijos administracijos sprendimo suteikti išimtį kopija.

4. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1.    patvirtinti pranešimo dėl informacijos apie numatomus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje pateikimo formą;

4.2.    Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje gavus šio sprendimo 3 punkte numatytą pranešimą, informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje numatomus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoti Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas