Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1376

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį papildyti 4.372 papunkčiu:

„4.372.      juridinio asmens, neturinčio vaistinės veiklos licencijos, ir konkrečios jo veiklos vietos įrašymą į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą ar šio sąrašo papildymą nauja konkrečia veiklos vieta

Pastaba. Kai teikiama deklaracija ar paraiška papildyti Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą, kuriose nurodomos kelios veiklos vietos, valstybės rinkliava imama už kiekvieną įrašomą konkrečią veiklos vietą“.                                 20

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis finansų ministras                                             Vilius Šapoka