LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1370 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1805

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.

Vyriausybės įstaigos vadovas,

Nacionalinės teismų administracijos vadovas, direktorius (taikoma įstaigos vadovui, kai įstaiga veikia visoje valstybės teritorijoje),

teismo kancleris

viceministras, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas,

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas,

Ministro Pirmininko biuro vadovas, ministerijos kancleris

19,5–21,5

18,5–21

17–19,5

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė