VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJŲ SĄRAŠO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 2-239

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1065 (OL 2018 L 192, p. 31), ir 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/340, kuriuo nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL 2015 L 63, p. 1) nuostatas, taip pat vadovaudamasi VšĮ Transporto kompetencijų agentūros įstatų 8.42 punktu:

1. T v i r t i n u Civilinės aviacijos administracijos sertifikuotų aviacijos medicinos gydytojų sąrašą bei jiems suteikiamas teises:

1.1. Edita Braždžiuvienė, Šeimos gydytojų centras, Vytauto 2, Biržai, tel.: +370 (450) 38024. Suteikiama teisė iki 2022 m. gruodžio 12 d. aviacijos specialistams:

1.1.1. atlikti sveikatos ekspertizes;

1.1.2. išduoti 2-os klasės, Lengvojo orlaivio piloto licencijos (toliau - LAPL) sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.1.3. pratęsti ir atnaujinti 1-os, 2-os, 3-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.2. Laima Bužinskienė, Aviacijos medicinos centras 01, Antakalnio 124, Vilnius, tel. +370 (5) 274 3842. Suteikiama teisė iki 2022 m. gruodžio 12 d. aviacijos specialistams:

1.2.1. atlikti sveikatos ekspertizes;

1.2.2. išduoti 2-os klasės, LAPL  sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.2.3. pratęsti, atnaujinti 1-os, 2-os, 3-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.3. Jolanta Dailidienė, Aviacijos medicinos centras 01, Antakalnio 124, Vilnius, tel.: +370 (5) 274 3842. Suteikiama teisė iki 2022 m. gruodžio 12 d. aviacijos specialistams:

1.3.1. atlikti sveikatos ekspertizes;

1.3.2. išduoti 2-os klasės, LAPL  sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.3.3. pratęsti ir atnaujinti 1-os, 2-os, 3-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.4. Raimonda Kungytė, Aviacijos medicinos centras 02, Antakalnio poliklinika, Antakalnio 59, Vilnius, tel.: +370 676 01314. Suteikiama teisė iki 2021 m. rugsėjo 15 d. aviacijos specialistams:

1.4.1. atlikti sveikatos ekspertizes;

1.4.2. išduoti 2-os klasės, LAPL  sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.4.3. pratęsti ir atnaujinti 1-os, 2-os, 3-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.5. Stasė Štrimaitienė, Aviacijos medicinos centras 01, Antakalnio 124, Vilnius, tel.: +370 (5) 274 3842.  Suteikiama teisė iki 2022 m. gruodžio 12 d. aviacijos specialistams:

1.5.1. atlikti sveikatos ekspertizes;

1.5.2. išduoti 2-os klasės, LAPL  sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.5.3. pratęsti ir atnaujinti 1-os, 2-os, 3-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.6. Eglė Šumskienė, Aviacijos medicinos centras 02, Antakalnio 59, Vilnius, tel.: +370 (5)246 2567. Suteikiama teisė iki 2022 m. kovo 21 d. aviacijos specialistams:

1.6.1. atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams;

1.6.2. išduoti 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.6.3. pratęsti, atnaujinti 1-os, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.7. Tatjana Malikėnienė, Aviacijos medicinos centras 02, Antakalnio 59, Vilnius, tel.: +370 (5)246 2567. Suteikiama teisė iki 2022 m. gegužės 29 d. aviacijos specialistams:

1.7.1. atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams;

1.7.2. išduoti 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.7.3. pratęsti, atnaujinti 1-os, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

1.8. Tetiana Bilko, Medicinos klinika „Ameda“, Povitroflotskiy 51, Kijevas, Ukraina, tel.: +380 664 870108. Suteikiama teisė iki 2021 m. birželio 1 d. aviacijos specialistams:

1.8.1. atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams;

1.8.2. išduoti 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimus ir Keleivių salono įgulos nario medicinines pažymas atestacijai;

1.8.3. pratęsti, atnaujinti 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimų ir Keleivių salono įgulos nario medicininių pažymų atestacijai galiojimą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Goda Bražytė-Balčiūnė